Hilde Crevits: “Vul Gezondheidskompas in”

Naar aanleiding van Wereld Diabetesdag roepen Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits en de Diabetes Liga alle 45-plussers op om het Gezondheidskompas in te vullen. 

Naar schatting één volwassen Belg op tien heeft diabetes. Maar heel vaak is hij/zij zich daar niet van bewust. Het Gezondheidskompas geeft via een vragenlijst adviezen over en gezondere levensstijl en een indicatie over het risico op diabetes type 2. Daarom roepen Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) en de Diabetes Liga zeker alle 45-plussers op om het Gezondheidskompas in te vullen. Crevits bekijkt momenteel hoe de gegevens uit de Gezondheidskompas beter kunnen doorstromen naar de huisartsen. In bepaalde gevallen is het immers aangeraden om zich door een huisarts te laten opvolgen. 

Het Gezondheidskompas werd door de Diabetes Liga ontwikkeld op vraag van het agentschap Zorg en Gezondheid. Een vragenlijst over leeftijd, gewicht en gewoontes op vlak van roken, drinken en bewegen vormt de basis waarop het kompas advies geeft. Voor mensen ouder dan 45 jaar wordt een score berekend die een indicatie geeft voor het risico op diabetes type 2. Mensen met verhoogd risico krijgen levensstijladvies en worden aangemoedigd om hun resultaten te bespreken met hun huisarts. Het is mogelijk om de resultaten via een online code met de huisarts te delen.  

Minister Crevits onderzoekt momenteel hoe de gegevens van het Gezondheidskompas beter gedeeld en gebruikt kunnen worden door huisartsen. Vandaag moet de burger zelf manueel stappen ondernemen om zijn of haar resultaten te delen met de huisarts. Dat kan volgens minister Crevits laagdrempeliger. Uiteraard kunnen de gegevens enkel gedeeld worden mits toestemming van de patiënt.

Filip Ceulemans