HGR wil strengere maatregelen tegen alcohol

Omdat de bevolking zich te weinig bewust is van de nefaste gevolgen van alcoholgebruik, pleit de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een nieuw advies voor een aanscherping van de regels omtrent gebruik en verkoop van alcohol.  

“Elke druppel alcohol verhoogt het risico op ernstige ziekten. Toch blijft het publiek zich grotendeels onbewust van deze risico's”, stelt de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Om de schade van alcohol te beperken, doet de HGR daarom vier aanbevelingen: 

  1. Verbied marketing en reclame voor alcohol en leg in afwachting tijdelijke regels op over hoe vaak, waar en welke boodschappen toegelaten zijn 
  2. Verplicht correcte waarschuwingsboodschappen en duidelijke informatie op het etiket 
  3. Verhoog de minimumleeftijd naar 18 jaar voor alle alcoholische dranken 
  4. Voer een minimumprijs per alcoholeenheid in 

Het wetsontwerp dat eerder deze maand werd goedgekeurd in de Kamer, gaat voor de HGR duidelijk niet ver genoeg. Nochtans is het volgens de HGR noodzakelijk om verder te gaan. “In januari 2023 concludeerde de Wereldgezondheidsorganisatie dat er geen niveau van alcoholgebruik bestaat dat veilig is voor de gezondheid. Zelfs licht of matig gebruik verhoogt het risico op ernstige ziekten.” 

De aanbeveling om de minimumleeftijd voor alcoholgebruik (inclusief bier en wijn) te verhogen tot 18 jaar is overigens niet nieuw. Al in 2018 lanceerde de HGR deze aanbeveling. België is een van de weinige landen in Europa die aan de leeftijdsgrens van 16 jaar vasthoudt voor bepaalde alcoholische dranken. “Het verhogen van de minimumleeftijd heeft nochtans duidelijke positieve gezondheidseffecten en geeft een krachtig signaal aan de bevolking”, aldus de HGR. Bovendien wijzen enquêtes uit dat er een groot maatschappelijk draagvlak bestaat om zo’n maatregel in te voeren. 

Filip Ceulemans