HGR: “Voorzichtig met vaccinatoren”

De Hoge Gezondheidsraad adviseert minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) om voorzichtig te zijn met de beslissing wie mag vaccineren.

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) vroeg de Hoge Gezondheidsraad (HGR) om een advies over de vereiste bekwaamheden voor het uitvoeren van een vaccinatie. De HGR beseft dat het een belangrijke vraag is met het oog op de pandemische context waarin het land verkeert. Hoewel de vraag van de minister wetgevende, deontologische en ethische gevolgen heeft die niet tot de bevoegdheden van de HGR behoren, geeft de Hoge Raad toch enkele adviezen mee.

Wordt de vaccinatietoediening uitgebreid naar andere zorgverstrekkers dan diegenen die zich er vandaag mee bezighouden, dan stelt de HGR voor om de nieuwe groep enkel vaccins te laten toedienen die al langer bekend zijn, die routinematig worden gebruikt en waarvan de eventuele bijwerkingen goed zijn gedocumenteerd. 

Concreet betekent het dat COVID-19-vaccins momenteel steeds onder medisch toezicht moeten worden toegediend. Dat geldt ook voor andere nieuwe vaccins die in de toekomst worden geïntroduceerd. Bovendien moeten de nieuwe vaccinatoren zich bij voorkeur beperken tot volwassenen zonder specifieke comorbiditeiten of risico’s. 

Filip Ceulemans