HGR: Simultane vaccinatie griep en COVID-19 kan

In een vandaag gepubliceerd advies zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dat vaccinaties tegen seizoensgriep en COVID-19 simultaan mogen worden gegeven.

Begin september kreeg de Hoge Gezondheidsraad (HGR) van de Task Force COVID-19 Vaccinatiestrategie de vraag of het COVID-19-vaccin simultaan mag worden toegediend met andere vaccins. Op basis van recente studies en eerdere ervaring met simultane vaccinatie, besluit de HGR dat personen simultaan kunnen worden gevaccineerd tegen seizoensgriep en COVID-19. 

Over concomitante vaccinatie van COVID-19 met andere vaccins spreekt de HGR zich niet volledig uit omdat er te weinig gegevens beschikbaar zijn. Toch moet simultaan vaccineren volgens de HGR ook met andere vaccins mogelijk zijn. Daarbij moet wel worden rekening gehouden met de vaststelling dat jongeren en adolescenten potentieel sterkere bijwerkingen kunnen ervaren na een COVID-19-vaccinatie. Bovendien krijgen zij uit het basisvaccinatieschema vaccins die soms meer uitgesproken bijwerkingen veroorzaken. De HGR denkt daarbij aan HPV- en dTpa-vaccins. “Er mag simultaan worden gevaccineerd, maar het is belangrijk te benadrukken dat bij vaccinatie van jongeren steeds voorrang wordt gegeven aan vaccins van het basisvaccinatieschema.” 

Filip Ceulemans

Reactie van Domus Medica

Domus Medica voegt hieraan toe dat huisartsen lokaal kunnen overeenkomen om voor de griepvaccinatie gebruik te maken van de geplande extra COVID-vaccinatie. Huisartsen kunnen zelf best bepalen of zij dit als een goede oplossing zien voor hun patiënten en zichzelf. Zij zijn ook het best geplaatst om hierover met hun patiënten te communiceren.