HGR: “Begin niet met vapen!”

Een elektronische sigaret is minder schadelijk dan een klassieke tabakssigaret. Toch raadt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een nieuw advies aan er niet mee te starten omdat het bepaalde risico’s blijft inhouden. 

Zeven jaar geleden bracht de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een eerste advies uit over de elektronische sigaret of vapen. Dat was nodig omdat de afbouw van het gebruik van klassieke sigaretten leidde tot de opkomst van nieuwe vormen van roken. Niet veel na het advies van de HGR paste de overheid de tabakswet aan en werd er een wettelijk kader vastgelegd voor de productie en verkoop van e-sigaretten omdat ook deze middelen hun eigen risico’s meebrengen voor de gebruikers ervan. 

Bij het gebruik van een e-sigaret wordt een vloeistof door elektronische verhitting verdampt waarop die damp wordt geïnhaleerd. De smaakstoffen en aroma’s die erin zitten, zijn meestal goedgekeurd als voedingsproducten. Wat het effect is bij inademing is echter onvoldoende gekend. Momenteel zijn er meer dan 1800 stoffen teruggevonden bij e-sigaretten. Het garanderen van hun veiligheid is dan ook niet mogelijk. Bovendien bevatten sommige e-sigaretten nicotine. Daarom luidt het advies van de HGR voor niet-rokers en jongeren klaar en duidelijk: “Begin er niet mee!” 

Dat producenten e-vloeistoffen op de markt kunnen brengen waarvan de ingrediënten niet getest zijn, vindt de HGR onaanvaardbaar. De HGR pleit dan ook voor strengere regels op de veiligheid van smaakstoffen en aroma’s in e-vloeistoffen. Concreet stelt de HGR voor de huidige e-vloeistoffenmarkt te bevriezen en geen nieuwe ingrediënten meer toe te laten en intussen de effecten van inademing van e-vloeistoffen en ingrediënten die al op de markt zijn, snel te onderzoeken. Worden er schadelijke effecten gevonden, dan moet het product onverwijld van de markt worden gehaald. 

Omdat de e-sigaret minder schadelijk is dan de klassieke sigaret, is de HGR wel van oordeel dat het kan worden gebruikt als hulpmiddel bij tabakstop. Vooral voor zware rokers en in kwetsbare groepen zoals kansarme gezinnen, patiënten met mentale gezondheidsproblemen of in gevangenissen ziet de HGR potentieel in de e-sigaret. In een tweede fase kan dan geprobeerd worden over te stappen van tabakstop op vapestop. 

Filip Ceulemans