Half miljoen diabetici

Vlaanderen telt naar schatting een half miljoen mensen met diabetes (type 1 en type 2). Dat hoge aantal verklaart waarom bijna negen Vlamingen op tien voorstander is van meer onderzoek naar de ziekte. Dat zegt de Diabetes Liga.

Met naar schatting een half miljoen Vlamingen dat aan diabetes lijdt, worden zes Vlamingen op tien in hun directe omgeving met de ziekte geconfronteerd. In schril contrast met de stijgende toename van het aantal diabetici staat het gebrek aan kennis over de aandoening. Gemiddeld scoort de Vlaming 4,9 op 10 wanneer wordt gepeild naar zijn kennis. De Vlaming is er wel van overtuigd (89%) dat er meer onderzoek moet gebeuren naar de oorzaken en de behandeling van diabetes.

“Bij onze 18 000 leden, die elke dag opnieuw hun best moeten doen om diabetes de baas te blijven, klinkt al even de vraag om wetenschappelijk onderzoek hoger op de agenda te zetten. Het is positief vast te stellen dat er ook een draagvlak ontstaat bij het brede publiek”, zegt dr. Luk Buyse, voorzitter van de Diabetes Liga.

Filip Ceulemans