Haio’s aan de slag in het ziekenhuis

Deze week ging de vernieuwde opleiding huisartsgeneeskunde van start waarbij haio’s een stage doen in een ziekenhuis. “Een belangrijke stap in het kader van de transmurale zorg”, aldus dr. Riet Breesch van de KU Leuven.

Op 1 oktober 2019 startte een nieuw hoofdstuk in de opleiding huisartsgeneeskunde in Vlaanderen. Alle haio’s van het nieuwe curriculum moeten dan immers tijdens hun tweede opleidingsjaar verplicht gedurende zes maanden stage doen in een ziekenhuis. 

Deze stage kadert in de Europese regelgeving en zorgt ervoor dat elke Vlaamse huisarts die zal afstuderen, een Europees erkend diploma heeft. “Wij zijn ervan overtuigd dat de ziekenhuisstages zeer leerrijk kunnen zijn voor toekomstige huisartsen, en dat dankzij de ziekenhuisstages de samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn verder kan verbeteren. Wanneer huisartsen en specialisten elkaar beter leren kennen, kennis en ervaringen uitwisselen, en samen zoeken om transmurale zorg meer vorm te geven, kan dat de zorg voor de patiënt alleen maar ten goede komen”, vat Riet Breesch het belang van de nieuwe manier van werken samen. “Uiteindelijk draait het allemaal daarom: goed opgeleide artsen, die door samen te werken, steeds betere zorg voor patiënten bieden.” De voorbije jaren werd intensief gezocht naar een manier om de ziekenhuisstage uit te bouwen tot een zinvolle en boeiende periode voor zowel haio’s, specialisten als patiënten. Veel specialisten waren bereid een opleiding bij het ICHO te volgen en een erkenning als opleider van haio’s te halen.

ICHO Actua liet in de aanloop naar de nieuwe situatie een huisarts in spe, dr. Sara Vanhoorenbeeck, en een specialist die haio’s begeleidt, dr. Dirk Peeter, liaisonpsychiater in het AZ Sint Jozef in Malle, aan het woord en peilde naar hun verwachtingen. “Ik heb nu een jaar lang gewerkt in een biotoop waarin ik graag werk, ik heb een zekere routine ontwikkeld en voel me hier thuis. De vertrouwde huisartsenpraktijk moeten achterlaten is natuurlijk wel spijtig. De stap naar het ziekenhuis is een grote en ook wel spannende stap, maar ik heb er wel een positief gevoel bij”, zegt Sara Vanhoorenbeeck. “Dankzij het jaar ervaring in de huisartsenpraktijk, weet ik nu veel beter wat ik in het ziekenhuis wil leren. Tijdens het stagejaar was dat veel minder duidelijk. Het is allemaal veel concreter geworden. Ik kijk er ook naar uit om te kijken hoe het is om met specialisten te kunnen samenwerken.”

Dirk Peeters ontvangt sinds dinsdag drie haio’s in het AZ Sint-Jozef in Malle. In het verleden leidde hij reeds ASO’s op, toch ziet hij enkele duidelijke verschillen. “Een haio werkt meer contextgericht dan een ASO, die een meer technische/neurobiologische/diagnostische benadering heeft. Ik kijk uit naar de interactie met de haio’s. Voor ons is het leerrijk te weten welke informatie een huisarts echt nodig heeft om de zorg voor de patiënt na ontslag goed te kunnen verderzetten. Bovendien is het boeiend om in het ziekenhuis, waarin er steeds meer een evolutie is naar orgaanspecialisten en superspecialisten, om met de haio terug een meer holistische blik binnen de muren van het ziekenhuis te krijgen.”

Dirk Peeters heeft verschillende motieven om ziekenhuisopleider voor haio’s te zijn. “Eerst en vooral mijn persoonlijke, professionele missie: de erkenning van de liaisonpsychiatrie als specialiteit. Een vaak nog miskende specialiteit terwijl het net ongelooflijk belangrijk is dat we beseffen dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. De liaisonpsychiatrie werkt multidisciplinair en moet meer buiten de muren van het ziekenhuis geraken om het zorgsysteem van de patiënt in de thuissituatie te kunnen verbeteren. Ook binnen de muren van het ziekenhuis kan een haio een verbindende rol spelen tussen de verschillende specialismen. In de toekomst zullen psychische en psychiatrische problemen meer en meer bij de huisarts opgevolgd worden. Voldoende kennis en ervaring voor huisartsen komt daarbij zeker van pas.” 

Filip Ceulemans