Groen licht voor de uitrol van sneltesten in huisartsenpraktijken en testcentra

De pilootprojecten rond het gebruik van COVID-19-sneltesten in huisartsenpraktijken en testcentra zijn succesvol geëvalueerd. Vooral voor de huisartsen levert deze nieuwe testmethode een belangrijk voordeel. De sneltesten maken deel uit van de diagnostiek, waardoor de huisarts de zorg voor de zieke patiënt sneller kan starten. Bedoeling is om deze sneltesten nu verder uit te rollen om de epidemie sneller onder controle te krijgen. 

De voorbije drie weken voerden dertien huisartsenpraktijken en zes testcentra pilootprojecten rond sneltesten (antigeentesten). Patiënten met symptomen die maximum vijf dagen aanwezig waren en waarbij er een vermoeden was van COVID-19 onderzochten ze met een sneltest, waarbij het resultaat al na vijftien minuten bekend is. Andere patiënten, die niet in aanmerking kwamen voor een sneltest, ondergingen de klassieke PCR-test. 

Uit de resultaten blijkt dat de sneltesten erg voordelig zijn in de huisartsenpraktijken. 60% van de testafnames gebeurde hier met behulp van een sneltest, in de test- en triagecentra was dit 18%. De testcentra zien veel meer personen die geen symptomen vertonen, maar die zich moeten laten testen na bijvoorbeeld een hoogrisicocontact of na een verblijf in het buitenland. Bijgevolg komen zij niet in aanmerking voor een sneltest. 

Dit in tegenstelling tot de huisartsenpraktijken waar het aantal afgenomen sneltesten in verhouding beduidend hoger ligt. Voor hen biedt deze manier van testen wel een belangrijk voordeel. De sneltesten maken deel uit van de diagnostiek en zorgen ervoor dat de huisarts zijn rol terugkrijgt om een acute infectie meteen te behandelen. Als de huisarts COVID-19 sneller kan uitsluiten bij een zieke patiënt, kan hij op zoek naar een andere diagnose. Test de patiënt wel positief, dan kan de huisarts de resultaten meteen bespreken en instructies meegeven. Anders dan in test- en triagecentra waar de resultaatmededeling vaak minder omkaderd is. 

Prof. dr. Ann Van den Bruel (onderzoeksleider) is tevreden met de resultaten. “Met deze bevindingen in het achterhoofd kunnen we starten met de uitrol van sneltesten in alle huisartsenpraktijken en test- en triagecentra. De snelheid van de testen laat het toe om de individuele zorg van de patiënt te verhogen, minder zieke mensen kunnen het werk sneller hervatten en de contactopsporing kan meteen worden opgestart. Op die manier kunnen we de epidemie sneller onder controle krijgen.” 

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) publiceerde op hun website een lijst van terugbetaalde sneltesten. Uit deze lijst krijgen AAZ, Abbott, Quidel, SD Biosensor en Shenzhen een positieve review van Cochrane op basis van onderzoek dat werd afgenomen bij patiënten. De andere sneltesten zijn daarom niet minder betrouwbaar, maar momenteel is hier nog geen wetenschappelijk onderzoek voorhanden. 

In samenwerking met prof. dr. Ann Van den Bruel werkt Domus Medica aan een draaiboek voor huisartsen om de uitrol van de sneltesten in goede banen te leiden. Het draaiboek is vanaf dinsdag beschikbaar via de website www.domusmedica.be