Draaiboek snelle antigeentest in de huisartsenpraktijk

In december gingen er in dertien huisartsenpraktijken en zes testcentra pilootprojecten rond sneltesten (antigeentesten) van start. De pilootprojecten rond het gebruik van COVID-19-sneltesten in huisartsenpraktijken en testcentra werden vorige week succesvol geëvalueerd. 

Uit de resultaten blijkt dat de sneltesten erg voordelig zijn in de huisartsenpraktijken. 60% van de testafnames gebeurde hier met behulp van een sneltest, in de test- en triagecentra was dit 18%. Voor hen biedt deze manier van testen wel een belangrijk voordeel. De sneltesten maken deel uit van de diagnostiek en zorgen ervoor dat de huisarts zijn rol terugkrijgt om een acute infectie meteen te behandelen. Als de huisarts COVID-19 sneller kan uitsluiten bij een zieke patiënt, kan hij op zoek gaan naar een andere diagnose. Test de patiënt wel positief, dan kan de huisarts de resultaten meteen bespreken en instructies meegeven. 

Kortom de sneltesten maken deel uit van de diagnostiek waardoor de huisarts de zorg voor de zieke patiënt sneller kan starten. Door gebruik te maken van sneltesten kunnen we de epidemie sneller onder controle krijgen. 

In samenwerking met prof. Dr. Ann Van den Bruel stelde Domus Medica een draaiboek op voor het gebruik van sneltesten in de huisartsenpraktijk. 

Welke testen gebruiken?

Op de website van het FAGG vindt u een lijst met informatie over de verschillende testen die op de markt zijn.