Griepvaccinatiecampagne focust op 65’plusser en zorgverstrekkers

De nieuwe griepvaccinatiecampagne van de Vlaamse overheid richt zich in de eerste plaats op mensen van 65 jaar en ouder en op mensen die professioneel actief zijn in de gezondheidssector.

De periode van de jaarlijkse griepvaccinaties is weer aangebroken. De periode van midden oktober tot midden november is immers de meest aangewezen periode om patiënten te vaccineren. In haar campagne legt de Vlaamse overheid dit jaar vooral de nadruk op het vaccineren van ouderen. “Mensen ouder dan 65 lopen doorgaans meer risico om door griep geveld te worden en om er ernstige complicaties bij te krijgen”, zegt dr. Geert Top, vaccinatie-expert van Zorg en Gezondheid. “Griepvaccinatie is voor hen dus extra belangrijk. Met onze campagne wijzen we echter niet alleen op de gezondheidsrisico’s. Dankzij griepvaccinatie worden ze niet, of minder ernstig, ziek waardoor ze geen leuke activiteiten moeten missen zoals een geplande uitstap of sociale activiteit.”

Dat de focus ligt op 65’plussers betekent niet dat de andere risicogroepen vergeten worden. Daarbij denkt Zorg en Gezondheid in de eerste plaats aan zwangere vrouwen, mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes of ernstige astma en iedereen die in een woonzorgcentrum of zorgvoorziening verblijft. Voor zwangere vrouwen is het advies dit jaar veel duidelijker worden. De Hoge Gezondheidsraad raadt alle zwangere vrouwen aan zich te laten vaccineren ongeacht hoe lang ze al zwanger zijn. Vroeger luidde het advies om enkel te vaccineren in het tweede en het derde trimester van de zwangerschap.

Naast de campagne gericht op ouderen, richt Zorg en Gezondheid zich in een tweede campagne ook expliciet tot mensen die professioneel actief zijn in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum of een andere zorgorganisatie. Daarom wordt de campagne ‘Bescherm Yvette’ van vorig jaar opnieuw van stal gehaald. Zorginstellingen kunnen een gratis motivatiepakket bestellen bestaande uit een folder die misverstanden over griep ontkracht en personaliseerbare affiches om iedereen te sensibiliseren. “Met de campagne willen we het gezondheidspersoneel maximaal laten vaccineren tegen seizoensgriep”, verduidelijkt Geert Top. “Op die manier kan in het griepseizoen de nodige zorg verder gegarandeerd worden. Daarnaast beschermen gevaccineerde gezondheidswerkers ook hun patiënt omdat er dan minder kans is dat zij de mensen met meer gezondheidsrisico’s zouden besmetten. Hoe meer personeelsleden zich laten inenten, hoe kleiner het risico dat de patiënt of bewoner besmet geraakt. Alleen een voldoende hoge vaccinatiegraad geeft dus de beoogde impact.” De registratie die de woonzorgcentra vorig jaar uitvoerden, toont aan dat net niet de helft van de personeelsleden tegen seizoensgriep werd gevaccineerd. Er is dus duidelijk ruimte tot verbetering. Hoeveel huisartsen zouden zich trouwens laten vaccineren?

Filip Ceulemans