Griepepidemie neemt af

In de schaduw van het coronavirus COVID-19 neemt de intensiteit van de griepepidemie af. De epidemische drempel wordt wel nog steeds overschreden.

In de week van 24 februari tot 1 maart daalde de totale incidentie van raadplegingen voor griepaal syndroom tot 240 raadplegingen per 100 000 inwoners. De incidentie bleef stabiel bij personen van 65 jaar en ouder en daalde bij jongere personen. 

64% van de respiratoire stalen verzameld door de huisartsenpeilpraktijken testte positief voor het griepvirus. Het betrof influenza A-virussen. Het aantal influenza-infecties gediagnosticeerd door de peillaboratoria daalt. Onder de griepdiagnoses waren er 81% positief voor influenza A, 7% voor influenza B en 12% waren niet getypeerd.

De incidentie van huisartsconsultaties voor andere acute respiratoire infecties daalde in alle leeftijdsgroepen. Het aantal ziekenhuisopnames voor griep met bepaalde ernstige verwikkelingen zoals ARDS (acuut respiratoir falen) was in het begin van de epidemie iets hoger in vergelijking met vorige jaren.

Filip Ceulemans