Griep lichtjes op de terugweg

De griepepidemie woedt nog steeds, maar lijkt wel over zijn hoogtepunt heen.

In de week van 18 tot 24 februari raadpleegden 667 personen per 100.000 inwoners een huisarts met griepsymptomen. Het cijfer dat Sciensano bekendmaakt op basis van de gegevens van de huisartsenpeilpraktijken ligt nog steeds boven de epidemische drempel, maar betekent wel een afname in vergelijking met de voorgaande week toen 730 mensen per 100.000 inwoners een huisarts met dergelijke symptomen raadpleegde. Enkel bij de schoolgaande kinderen (5 tot 14 jaar) wordt een verdere stijging waargenomen.

De peilpraktijken verzamelden in de afgelopen week zeven respiratoire stalen die allemaal positief bleken voor het griepvirus. Er zijn hoofdzakelijk influenza A virussen in omloop (84%), met een overwicht aan influenza A(H3N2) virussen. De incidentie van andere acute respiratoire infecties daalt intussen in alle leeftijdsgroepen. Het aantal ziekenhuisopnames voor een bevestigde griepinfectie is op dit moment hoog in vergelijking met een gemiddeld seizoen, maar de proportie van infecties met ernstige verwikkelingen lijkt op dit moment matig te zijn.

Filip Ceulemans