Griep houdt zich voorlopig gedeisd

Op dit moment circuleert er amper griepvirus in ons land. Griepachtige klachten zijn voornamelijk te wijten aan Covid-19 en gewone verkoudheidsvirussen. 

De cijfers van het netwerk van peilartsen, peillaboratoria en peilziekenhuizen die wetenschappelijk instituut Sciensano verzamelt, tonen duidelijk dat het influenzavirus zich in ons land gedeisd houdt. Vorige week consulteerden 143 per 100.000 mensen hun arts met griepachtige symptomen. Omdat griep en Covid-19 klinisch niet van elkaar te onderscheiden zijn, kan dit criterium niet zomaar worden gebruikt als graadmeter voor de aanwezigheid van griep. Het Sciensano baseert zich daarom op de laboratoriumtesten op stalen die zijn afgenomen bij patiënten met griepachtige symptomen. Het influenzavirus werd voorlopig slechts sporadisch aangetroffen. In de steekproeven van de peillaboratoria testten twintig stalen positief voor influenza, in die van huisartsen één en in die van de peilziekenhuizen geen enkel. Omdat er toch enkele virussen werden gedetecteerd, spreekt Sciensano van ‘sporadische verspreiding’. 

De kans dat influenza de komende weken toch zal opduiken, is nochtans niet onbestaande. In bepaalde delen van Oost- en Noord-Europa (Rusland, Zweden, Estland) is het influenzavirus immers al wijdverspreid. In sommige regio’s van Frankrijk rukt het influenzavirus eveneens op. Sciensano zegt dan ook dat waakzaamheid nodig is en dat we ons moeten voorbereiden op een mogelijk verhoogde griepactiviteit of zelfs een griepepidemie. Het blijft echter moeilijk te voorspellen of we een zware griepepidemie te verwerken zullen krijgen. De strengere Covid-19-maatregelen zouden een positief effect kunnen hebben. Het uitblijven van een griepgolf vorige winter, is dan weer eerder een indicator die doet vrezen voor een zwaardere epidemie deze winter. 

Filip Ceulemans