Gratis eerstelijnspsycholoog voor kinderen

Om kinderen en jongeren sneller en makkelijker psychologische zorg aan te bieden, kunnen zij vanaf 1 februari 2024 gebruikmaken van een gratis aanbod bij eerstelijnspsychologen en orthopedagogen. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ligt ter goedkeuring voor bij het Verzekeringscomité van het Riziv. 

De hervorming van de psychologische zorg in de eerste lijn zoals Frank Vandenbroucke ze sinds zijn aantreden uitwerkt, bestaat volgens de minister uit meer dan enkel een financiële injectie (165 miljoen euro per jaar). Toegankelijkheid en betaalbaarheid zijn voor hem twee sleutelwoorden. Hij wil bovendien naar eigen zeggen het hokjesdenken doorbreken en muren slopen. De hervorming is gebaseerd op een Riziv-overeenkomst uit 2021 en wordt nu stap voor stap verder uitgerold. Vandenbroucke wil een extra budget van 54 miljoen euro vrijmaken om sneller onrustwekkende eetproblemen en eetstoornissen te detecteren en om de samenwerking tussen huisartsen, scholen, CLB’s en overkophuizen te bevorderen. Voorts wordt het remgeld voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar afgeschaft. 

Huisartsen en psychologen moeten in de ogen van de minister nog meer samenwerken. “De aanwezigheid van de psycholoog in de nabijheid van de huisarts zorgt ervoor dat de huisarts tijdens de consultatie signalen omtrent psychische problemen beter kan detecteren en indien nodig de toegang tot psychologische zorg faciliteert. Dat kan de huisarts bijvoorbeeld doen door een raadpleging rechtstreeks bij de psycholoog te boeken. Op die manier kunnen ouders die psychische hulp zoeken voor hun kind, niet alleen sneller worden geholpen, maar ondersteunt de psycholoog ook de huisarts om minder snel psycho-medicatie voor te schrijven wanneer dit niet aangewezen is”, aldus Frank Vandenbroucke.  

Filip Ceulemans