Gratis darmkankertest in Brussel

Omdat in 2019 en 2020 amper Brusselaars binnen de doelgroep ingingen op de oproep zich te laten screenen op colorectale kanker, worden alle inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 12 en 30 september uitgenodigd voor een gratis test. 

Van de 7.300 gevallen van colorectale kanker die in 2022 in België werden vastgesteld, werden er meer dan 500 gediagnosticeerd in Brussel. Een jaar eerder stierven 229 Brusselaars aan de ziekte. Mits vroegtijdige opsporing is dikke darmkanker relatief goed te genezen. Daarom zetten zowel Vlaanderen als Wallonië al langer in op een tweejaarlijkse screening van de risicogroep (50- tot 74-jarigen). In Vlaanderen maakt iets meer dan de helft van de doelgroep gebruik van de mogelijkheid om de gratis stoelgangtest uit te voeren. In Brussel ging in 2019 en 2020 slechts 12% van de doelgroep hierop in. Daarom krijgt iedereen van de doelgroep tussen 12 en 30 september een uitnodiging om een testkit op te halen bij de apotheker. 

Filip Ceulemans