Goedgekeurde programma’s MFO

4 mei 2017

Het Riziv publiceert op zijn website de lijst met kwaliteitsbevorderende programma’s in het kader van Medisch-farmaceutisch Overleg (MFO) die het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) goedkeurde. We stellen u de Nederlandstalige programma’s kort voor.

Multidisciplinaire aanpak bij chronische nierinsufficiëntie

Domus Medica en KAVA maakten een programma dat inspeelt op de multidisciplinaire aanpak van patiënten met een chronisch gedaalde nierfunctie die nood hebben aan een zorgvuldig en aangepast medicatiebeleid. Ze stelden het programma samen omdat niet alleen patiënten in een zorgtraject CNI, maar alle patiënten met gedaalde nierfunctie specifieke aandacht verdienen.
Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: magistrale bereidingen

Laure Geslin van de Apothekersvereniging van Brussel stelde een programma samen dat magistrale bereidingen moet promoten en de kennis ervan vergroten. Zo kan door een magistrale combinatie van verschillende medicatie het aantal in te nemen medicijnen teruggedrongen worden.

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: misbruik en verslaving

De goede samenwerking tussen huisarts en apotheker is essentieel bij de begeleiding van patiënten die een overmatig geneesmiddelengebruik kennen. Omdat de aanpak enkel succesvol kan zijn indien beide zorgverleners nauw samenwerken, stelde Laure Geslin ook hiervoor een programma samen met als doel de samenwerking en de communicatie door overleg te bevorderen.

Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van directe orale anticoagulantia (DOAC)

Directe orale anticoagulantia zijn een relatief nieuw en duur antitromboticum. Omdat er bij het voorschrijven en afleveren van de middelen specifieke aandacht dient te gaan naar interacties, bijwerkingen, nierinsuffuciëntie, correcte dosering, bloedingen en correct voorschrijven om geneesmiddelen gebonden problemen te vermijden stelde Silas Rydant (Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen) een programma op dat de kennis over DOAC moet vergroten en dat het mogelijk maakt de risicopopulatie beter te identificeren.

Focus op enkele vaak voorkomende interacties in de klinische praktijk; hoe het risico voor de patiënt inperken?

Apotheker Chantal Leirs (Escapo) maakte een programma dat als doel heeft het risico op ernstige bijwerkingen als gevolg van vaak voorkomende geneesmiddeleninteracties te beperken. Ze focust daarbij op coumarines in combinatie met NSAID’s en antibiotica en statines in combinatie met antibiotica en azoolantimycotica.

Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen

Geneesmiddelen vormen een risicofactor die tot vallen kan leiden. In haar programma geeft Carolien Bogaerts (coördinator beroepsontwikkeling KOVAG) een overzicht van valrisicofactoren en geeft ze uitleg bij het verband tussen medicatie en vallen, met de nadruk op psychofarmaca. Het uiteindelijke doel is het verminderde gebruik van benzodiazepines.

Transmuraal medicatiebeleid

Met haar programma wil apotheker Marie Van de Putte het lokaal multidisciplinair overleg in verband met geneesmiddelen gerelateerde problemen bij opname en ontslag faciliteren en de deelnemers aanzetten tot het maken van lokale, multidisciplinaire afspraken.

Meer gedetailleerde uitleg over de programma’s is te vinden op de website van het Riziv. Hier kan u ook alle nodige documenten downloaden. Huisartsenkringen kunnen bij het RIZIV een lokaal project indienen op basis van deze programma’s (subsidie van 2500 euro).