Gezondheid van de Belg staat online

Het wetenschappelijk instituut Sciensano publiceerde eind vorige week het Health Status Report. Dat rapport combineert de resultaten van verschillende bronnen om in te schatten hoe gezond de Belg is. 

Laten we beginnen met het positieve nieuws: globaal genomen is de Belg eerder gezond en scoort België beter dan het Europese gemiddelde wat betreft subjectieve gezondheid. Ons land scoort dan weer slechter wet betreft de levensverwachting. Er zijn vooral veel verloren levensjaren (voor 75 jaar) als gevolg van zelfmoord, longkanker en coronaire hartziekten bij mannen, en borstkanker, longkanker en zelfmoord bij vrouwen. De gezondheid van de Belg zou baat hebben bij een gezonder gedrag: minder tabak, minder alcohol, gevarieerder en beter voedsel en meer fysieke activiteit. Vlaanderen scoort op nagenoeg alle onderzochte indicatoren beter dan Wallonië en Brussel. Maar ook binnen Vlaanderen bestaan er groet socio-economische ongelijkheden. Het verschil in levensverwachting in goede gezondheid tussen hoog- en laagopgeleide mannen bedraagt tien jaar, bij vrouwen zelfs dertien jaar.

Het Health Status Report kwam er op vraag van federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). “Dankzij de tool hebben we nu een zicht op de gezondheidstoestand van de Belgen. De permanente opvolging stelt ons in staat om een gezondheidsbeleid te bepalen dat beantwoordt aan de huidige noden. In de toekomst kan het gevoerde beleid ook worden geëvalueerd op basis van de evolutie van de indicatoren in het rapport.”

Filip Ceulemans