Geldigheid voorschrift: affiche maakt het duidelijk

De voorbije weken zorgde de nieuwe geneesmiddelenvoorschriften, met hun beperkte geldigheidsduur, soms voor onduidelijkheid bij arts en patiënt. Een affiche en een flyer moeten daar verandering in brengen.

Sinds 1 februari mag enkel het nieuwe geneesmiddelenvoorschrift, met een beperkte geldigheidsdatum, nog worden gebruikt. Zowel bij artsen als patiënten leidde dat de eerste dagen tot onduidelijkheid. 

Om hieraan te verhelpen werkte het Riziv aan zowel een affiche als een flyer waarin alles op een rijtje wordt gezet. Het Riziv raadt artsen aan deze publicatie te downloaden van de website en ze ter beschikking te stellen van de patiënten.

Filip Ceulemans