Bestel nu het nieuwe model geneesmiddelenvoorschrift

Vanaf 1 november 2019 kunt u het nieuwe model van het papieren geneesmiddelenvoorschrift gebruiken. Voor het oude model geldt nog een overgangsperiode tot 31 januari 2020. Daarna is het niet meer geldig in de apotheken. 

 

 

Volg hier de geaccrediteerde e-learning over het (elektronisch) geneesmiddelenvoorschrift.

Meer informatie

Elektronische voorschriften

Elektronische voorschriften worden de norm vanaf 1 januari 2020, maar papieren voorschriften zijn nog geldig in dringende gevallen, voor artsen vanaf 64 jaar en als het voorschrift wordt afgeleverd bij een huisbezoek of een bezoek aan een rust- of verzorgingsinstelling, of wanneer de patiënt geen Belgisch identificatienummer heeft (bv. een toerist). Ook artsen die buiten hun praktijkruimte voorschrijven, mogen papieren voorschriften blijven gebruiken.

Belangrijke wijzigingen vanaf 1 november

Zonder bijkomende vermelding van de voorschrijver is een (papieren of elektronisch) voorschrift exact drie maanden geldig na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als terugbetaling (bv. voorschrift aangemaakt op 10 november 2019 is geldig tot en met 9 februari 2020).
De voorschrijver kan door het vermelden van een ‘einddatum van de uitvoerbaarheid’ in het daarvoor voorziene veld een kortere of langere geldigheidstermijn bepalen, maar de einddatum kan nooit later zijn dan één jaar na de voorschrijfdatum.
Deze nieuwe regeling geldt voor terugbetaalde en niet-terugbetaalde geneesmiddelen.
Details en voorbeelden zijn te vinden in het document opgesteld door APB, OPHACO en RIZIV (bericht van 01/08/2019).

Nieuw model van voorschrift

De nieuwe regels inzake geldigheid gaan gepaard met de invoering van een nieuw model van papieren voorschrift, dat zal kunnen gebruikt worden vanaf 1 november 2019. Het oude model is niet meer geldig vanaf 1 februari 2020. Ook het ‘bewijs van elektronisch voorschrift’ zal worden aangepast.

Wat met de voorschriften aangemaakt vóór 1 november?

Alle papieren of elektronische voorschriften die worden aangemaakt vóór 1 november 2019 blijven uitvoerbaar tot drie maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, d.w.z. tot en met 31 januari 2020 (of, in voorkomend geval, tot 3 maanden na de datum gespecifieerd onder ‘uitvoerbaar vanaf’) en terugbetaalbaar tot 3 maanden die volgt op de voorschrijfdatum (of, in voorkomend geval, tot 3 maanden na de datum gespecifieerd onder ‘uitvoerbaar vanaf’).
Voorbeelden inzake deze periode vóór 1 november, zijn te vinden in het document opgesteld door APB, OPHACO en RIZIV.

Vanwaar deze wijzigingen?

De wijzigingen kaderen in de veralgemening van elektronisch voorschrijven. Ze laten Recip-e toe om voorschriften te ‘valideren’: voorschriften die niet meer geldig zijn, worden verwijderd; voorschriften die de apotheker van de server haalt, zijn gegarandeerd geldig.

Bestellen van voorgedrukte papieren voorschriften

U kunt voorgedrukte boekje papieren voorschriften bestellen bij de drukker waar Domus Medica mee samenwerkt:

Prijs

  • 6 boekjes : 55 euro
  • 25 boekjes : 70 euro
  • 100 boekjes : 135 euro

Prijs is exclusief 21% btw, inclusief verzending.

Bestellen

Bestellen kan rechtstreeks bij:
JMW Printing
03/458 00 05
info@jmwprinting.be