Geestelijke gezondheid beïnvloedt ziekenhuisopname voor Covid-19

De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten het verband tussen geestelijke gezondheid en Covid-19 en stelden in beide richtingen vast dat er wel degelijk een verband is. 

Sinds maart 2020, de officiële start van de Covid-19-pandemie in ons land, zijn meer dan 125 000 mensen met een symptomatische Covid-19-besmetting in het ziekenhuis opgenomen. Diverse studies wijzen erop dat mensen die omwille van Covid-19 in het ziekenhuis worden opgenomen, een groot risico lopen op een verergering van bestaande geestelijke gezondheidsproblemen of op de ontwikkeling van nieuwe geestelijke gezondheidsproblemen zoals depressie, angststoornissen of posttraumatische stressstoornis.  

Een verklaring zou liggen in het feit dat Covid-19 vele delen van het lichaam kan bereiken en kan bijdragen tot verhoogde geestelijke stress. Maar er is meer aan de hand. Er blijkt ook een verband te bestaan tussen een psychiatrische diagnose en Covid-19. De literatuur over de link tussen bestaande geestelijke gezondheidsproblemen en Covid-19 (infectie, ziekenhuisopname en sterfte) is echter veel minder uitgebreid. De enkele studies die eraan gewijd zijn, tonen echter wel een verband aan en stelden vast dat patiënten met psychische stoornissen een verhoogd risico hebben op Covid-19-besmetting en op een verhoogde mortaliteit. De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten of dat verband ook in cijfers uit te drukken is in België. 

Uit de studie blijkt dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen een kwetsbare groep vormen die 60% meer kans heeft om te worden opgenomen in het ziekenhuis omwille van een Covid-19-besmetting dan personen zonder geestelijke gezondheidsproblemen. Uit de studie blijkt eveneens dat personen die in het ziekenhuis worden opgenomen omwille van een Covid-19-besmetting, vier keer meer risico lopen om een geestelijk gezondheidsprobleem te ontwikkelen dan mensen die niet zijn opgenomen omwille van Covid-19.  

Met deze vaststelling in de hand pleit het ziekenfonds ervoor meer te investeren in ondersteuning en opvolging van de psychosociale impact van patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis met Covid-19. Het ziekenfonds raadt tevens aan in de toekomst zeer omzichtig om te gaan met een lockdown. “Hoewel het lockdownbeleid noodzakelijk was tijdens de Covid-19-pandemie, zijn aanvullende overheidsinspanningen nodig om economische en geestelijke gezondheidssteun te bieden om de negatieve gevolgen van de lockdowns voor de geestelijke gezondheid te verzachten”, zegt het ziekenfonds. 

Filip Ceulemans