Focus op bijwerkingen

Tijdens de MedSafetyWeek moedigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) iedereen aan om vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te melden. 

Nog tot 13 november loopt de wereldwijde MedSafetyWeek, een jaarlijkse sociale mediacampagne waarvan ook het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gebruikmaakt om iedereen – zorgverstrekkers en patiënten – op te roepen bijwerkingen van geneesmiddelen te melden.  

Aan de zevende editie van deze sensibiliseringscampagne nemen 82 landen deel. Dit jaar wordt de nadruk gelegd op de belangrijke rol van zowel zorgverstrekkers als patiënten. “Elke melding door een patiënt of een zorgverstrekker zorgt voor meer kennis over de voordelen en risico’s van geneesmiddelen. Ze helpen ons om actie te ondernemen om de risico’s tot een minimum te beperken”, zegt Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGG. 

Filip Ceulemans