Financiering wachtposten aangepast

20 dec 2018

De medicomut besliste tijdens haar vergadering van maandag de onderfinanciering van huisartsenwachtposten aan te pakken.

Dat de financiering van de huisartsenwachtposten niet loopt zoals het hoort, is geen nieuws. Het was de huisartsen al van bij de start een doorn in het oog dat zij zelf voor de kosten opdraaien van een dienst die hen door de overheid wordt opgelegd. Tijdens haar vergadering van afgelopen maandag poogde de medicomut daar een mouw aan te passen. In 2019 was een budget van 25,411 miljoen euro voorzien voor bestaande en nieuwe wachtposten. Dat zal met 1,789 miljoen euro overschreden worden met de voorstellen van de medicomut en komt op 27,2 miljoen euro. Voor de overschrijding wordt een oplossing gezocht binnen het bestaande budget.

De beslissing van de medicomut bevat diverse luiken:

  • het budget voor ICT, huur, onderhoud, coördinatie en administratie, onthaal en vervoer gebaseerd op de reële uitgaven van 2017 wordt voor 2018 verhoogd met 2%;
  • in 2019 komt daar nog eens een verhoging met 2% bovenop;
  • financiering tot aan de standaard per rubriek voor wachtposten die momenteel minder krijgen dan de standaard, maar wel meer uitgaven hebben.

AADM reageert bij monde van Domus Medica-voorzitter dr. Roel Van Giel erg positief, maar houdt toch nog een slag achter de arm: “Voor 2018 en 2019 hebben de wachtposten nu financiële zekerheid, maar voor 2020 zal volgens AADM een structurele budgetverhoging nodig zijn. Ook andere aspecten met betrekking tot de hervorming van de wachtposten, zoals de samenwerkingsverbanden, mogen we niet uit het oog verliezen. We blijven dat monitoren en we zullen alle voorstellen van het Riziv constructief bekijken.”

Filip Ceulemans