Familiale bewindvoerders

Wanneer een persoon niet meer in staat is om voor zichzelf beslissingen te maken, kan de rechter een bewindvoerder aanstellen. De opdracht van de bewindvoerder is om deze persoon te helpen met het nemen van deze beslissingen of deze beslissingen zelfs in zijn plaats te nemen. De bewindvoerder kan iemand professioneel zijn, maar kan evengoed een partner, familielid of een goede kennis zijn.

De wetgever lijkt een voorkeur te hebben voor het aanduiden van een familiale bewindvoerder. Echter rijzen er toch een heel aantal vragen over wat deze opdracht juist inhoudt. Ook voor artsen is het belangrijk te weten wat een bewindvoerder juist kan en mag wanneer hij samen optreedt met de patiënt of zelfs in zijn plaats optreedt.

Om deze reden stelden de Koning Boudewijnstichting, de Federale overheidsdienst justitie en notaris.be samen een praktijk gids voor familiale bewindvoerders op waarin de familiale bewindvoerder kort wordt toegelicht.

Yente Reinenbergh
Jurist