Erkenningscommissie: vier negatieve adviezen

De erkenningscommissie voor huisartsen leverde de voorbije drie jaar vier negatieve adviezen af. Minister van Welzijn en gezondheid Wouter Beke maakte de cijfers bekend in de commissie Gezondheidszorg van het Vlaams parlement.

Na de laatste staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 april 2017 bevoegd voor de erkenning van huisartsen en specialisten en dus ook verantwoordelijk voor de erkenningscommissies. Die geven advies over de aanvragen tot goedkeuring van een nieuw of gewijzigd stageplan of over de erkenningsaanvragen van huisartsen en specialisten. Ze zien ook toe op de uitvoering van het stageplan, zowel langs de kant van de stagemeesters als aan de zijde van de kandidaten. 

De erkenningscommissie huisartsen – een van de 35 erkenningscommissies – besprak tijdens de vergaderingen die het sinds 2017 hield, 938 huisartsen-in-opleiding. In totaal werd viermaal een negatief advies geformuleerd. Onder een negatief advies wordt verstaan het advies om een opleiding te stoppen of het weigeren van een erkenning naar aanleiding van een buitenlandse erkenningsaanvraag. Opmerkingen over een stageplan of een stagerapport vallen niet onder de noemer negatief advies omdat ze nog kunnen worden gecorrigeerd.

Filip Ceulemans