Diabeteseducatie verduidelijkt

Bijna een jaar na de wijziging van de regelgeving over diabeteseducatie voor patiënten in een zorgtraject of een voortraject, zet het Riziv de regels nog even op een rijtje op zijn website.

Op 1 mei 2018 wijzigde de regelgeving van de zorgtrajecten en van het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2/voortraject’. Op zijn website licht het Riziv toe wat deze wijzigingen concreet inhouden. Kinesitherapeuten die een aanvullende opleiding diabeteseducator volgden en hiervoor een specifiek Riziv-nummer aanvroegen, mogen diabeteseducatie verlenen aan patiënten die in een zorgtraject zijn opgenomen. Ze mogen tevens diabeteseducatieverstrekkingen verlenen aan patiënten met diabetes type 2 die geen zorgtraject volgen, maar die wel zijn opgenomen in een zorgmodel ‘opvolging van een patiënt met diabetes type 2’. 

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet een patiënt met diabetes type 2 aan enkele voorwaarden voldoen:

  • hij is opgenomen in een zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2’,
  • hij is tussen 15 en 69 jaar oud,
  • hij vertoont een verhoogd cardiovasculair risico door een obesitas >30 en/of heeft arteriële hypertensie,
  • hij beschikt over een voorschrift van zijn huisarts voor de diabeteseducatievertrekkingen.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, kan de patiënt in de loop van het kalenderjaar van het voorschrift genieten van terugbetaling. Heeft de huisarts dat uitdrukkelijk vermeld, dan kan hij ook nog van terugbetaling genieten in het jaar volgend op het jaar waarin het voorschrift werd geschreven. 
Verschillende groepen zorgverstrekkers mogen diabeteseducatie verstrekken, telkens vanuit een eigen invalshoek:

  • diabeteseducatoren => informatie over de ziekte en levensstijl, zowel individueel als in groep,
  • diëtisten => diabeteseducatie, zowel individueel als in groep,
  • apothekers => aansporen tot therapietrouw, zowel individueel als in groep,
  • verpleegkundigen => opvolgingsbezoek en zelfzorgondersteuning, individueel bij de patiënt thuis,
  • kinesitherapeuten => educatie in groep aansporen tot lichaamsbeweging.

Filip Ceulemans