Dermatologie op afstand

25 feb 2021

Het Riziv start een proefproject waarbij een huisarts vanop afstand een advies kan vragen aan een dermatoloog over een klinische vraag die zich stelt in de huisartsenpraktijk.

Het proefproject Teledermatologie betrekt drie partners (patiënt, huisarts en dermatoloog) bij de uitwisseling van medische informatie en foto’s via beveiligde communicatiekanalen. Het proefproject wil aantonen dat het een kwaliteitsvolle, snelle, toegankelijke, veilige en kostenefficiënte manier is om dermatologisch advies via consultaties op afstand te verstrekken. Het Riziv wil ongeveer tweeduizend tele-expertises laten uitvoeren door vijftig deelnemende dermatologen die op hun beurt samenwerken met een aantal huisartsen. 

Concreet ontwikkelde het Riziv een methode waarbij de huisarts via zijn elektronisch medisch dossier een elektronisch formulier kan versturen naar de dermatoloog. Dat gebeurt via het beveiligde kanaal van eHealth. Het elektronisch formulier bevat de persoonlijke en medische informatie van de patiënt, het fotomateriaal van de huidpathologie en de klinische vraag van de huisarts. De dermatoloog stuurt via datzelfde kanaal zo snel mogelijk een antwoord met een eventuele diagnose, een voorstel van behandeling of de vraag om de patiënt toch in levenden lijve te kunnen zien. De huisarts neemt daarop opnieuw contact met de patiënt om de verdere afhandeling van het probleem te regelen. Dat kan zowel een specifieke behandeling zijn als doorverwijzing naar de dermatoloog.

Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde de overeenkomst al vorig jaar in juli gaat, waarna de technische en wetenschappelijke voorbereiding van het proefproject van start ging. Die fase is nu afgewerkt en sinds 11 februari kunnen tele-expertises worden uitgevoerd. De studie loopt maximaal voor een periode van één jaar, maar wordt al vroeger afgesloten op het moment dat tweeduizend expertises zijn uitgevoerd. Momenteel hebben 276 huisartsen zich aangemeld om aan het proefproject mee te werken. Het Riziv is nog op zoek naar bijkomende huisartsen en hoopt in totaal vierhonderd huisartsen bij het project te kunnen betrekken. Deelnemende huisartsen verbinden zich ertoe de patiënt in te lichten over de methode, kwalitatieve en volledige informatie aan te leveren en tijdens de looptijd van het project vijf tot tien casussen door te sturen. 

Filip Ceulemans