Depressie en burn-out kosten 1,5 miljard euro

In 2019 werd door de overheid meer dan 1,5 miljard euro uitbetaald aan uitkeringen voor langdurige arbeidsonbeschikbaarheid door depressie of burn-out. Het Riziv maakt deze cijfers vandaag bekend.

Depressie en burn-out is een steeds groter wordend probleem in onze samenleving. Tussen 2016 en 2020 nam het aantal patiënten dat ten gevolge van één van deze aandoeningen langer dan één jaar arbeidsongeschikt was, toe met 39,23%. Burn-out en depressie zijn zo goed voor een kwart (24,14%) van de gevallen van langdurige arbeidsongeschiktheid bij de loontrekkenden en voor 17,23% van de gevallen van langdurige arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen. De leeftijdsgroep die het hardst wordt getroffen, is die van 50 tot 59 jaar. Vrouwen zijn goed voor twee derde van de gevallen.

Dat gaat uiteraard gepaard met een enorme financiële kost. In 2019 gaf België meer dan 1,5 miljard euro uit aan uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door depressie of burn-out. In 2016 was dat ‘maar’ 1,1 miljard euro. Dat betekent een toename met maar liefst 33,25% in enkele jaren tijd. 

Filip Ceulemans