Dematerialisatie

16 sep 2021

Sinds gisteren, 15 september, moeten patiënten niet meer met een papieren voorschrift de huisartsenpraktijk verlaten. Naar aanleiding van de ‘zachte overgang’ naar het ‘gedematerialiseerd’ voorschrijven zet het Riziv de voordelen van het nieuwe systeem nog eens uiteen.

Met de ‘dematerialisatie van het geneesmiddelenvoorschrift’ bedoelt het Riziv de volledige digitalisering van het proces van het voorschrift. De aflevering van het geneesmiddel gebeurt uiteraard nog wel steeds in de apotheek in aanwezigheid van de patiënt. De voordelen van een gedematerialiseerd voorschrift zijn volgens het Riziv legio:

  • Er komt meer tijd vrij voor de zorg van de patiënt doordat de administratieve processen worden gedigitaliseerd
  • De patiënt kan zijn zorg nog meer in eigen handen nemen omdat hij de mogelijkheid krijgt het eigen voorschrift te beheren
  • Het biedt de mogelijkheid gebruiksvriendelijke toepassingen te ontwikkelen 
  • Het creëert meer efficiëntie en maakt de zorginformatie toegankelijker
  • Het biedt de mogelijkheid alle informatie over geneesmiddelen (medicatieschema, voorschriften, journaalnotities enzovoort) virtueel en digitaal bij elkaar te brengen
  • Het leidt tot meer kwaliteit in de zorg en een betere vertrouwensrelatie tussen patiënt en zorgverstrekkers
  • De zorgverstrekker krijgt een beter zicht op de therapietrouw
  • Het is voortaan mogelijk vanop afstand voor te schrijven zodat de patiënt sneller naar de apotheek kan

Sinds gisteren kan het papieren bewijs van elektronisch voorschrift op vraag van de patiënt vervangen worden door de beveiligde verzending of beschikbaarstelling van dit bewijs van elektronisch voorschrift op digitale wijze. De patiënt heeft geen papieren bewijs meer nodig om een geneesmiddel in de apotheek te halen. De apotheker heeft immers toegang tot de zogenoemd ‘open’ voorschriften van de patiënt. Die zijn te raadplegen aan de hand van een elektronisch bewijs van het voorschrift, de e-ID of het rijksregisternummer van de patiënt. De patiënt kan de bewijzen van het elektronisch voorschrift onder meer downloaden via MijnGezondheid.be, MyHealthViewer of MijnGeneesmiddelen. Deze laatste applicatie is momenteel nog niet beschikbaar. Verloopt alles volgens plan, dan kan ze vanaf 30 november worden gebruikt.

Filip Ceulemans