De Maeseneer doet Beke spitsroeden lopen

17 sep 2020

Het ontslag van prof. Jan De Maeseneer als lid van de Vlaamse stuurgroep contactonderzoek na een tussenkomst door Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zinderde na in het Vlaams parlement.

Prof. Jan De Maeseneer bond de kat de bel aan in een artikel in het weekblad Knack. Daarin maakte hij melding van zijn ontslag uit de Vlaamse stuurgroep contactonderzoek nadat Wouter Beke er bij VIVEL (Vlaams instituut voor de eerste lijn), namens wie De Maeseneer in de stuurgroep zetelde, had aangedrongen om zijn aanwezigheid in de stuurgroep te bekijken. De demarche van de minister kwam er nadat De Maeseneer scherpte kritiek uitte aan het adres van zowel Wouter Beke als de (christelijke) ziekenfondsen. De Maeseneer werd in de stuurgroep vervangen door VIVEL-directrice Caroline Verlinde, een voormalig kabinetsmedewerker bij CD&V-ministers en verbonden aan de Christelijke Ziekenfondsen (CM). 

In de commissie Welzijn en Volksgezondheid werd Beke begin deze week zwaar onder vuur genomen door leden van nagenoeg alle fracties. “Klopt het dat u persoonlijk bent tussengekomen om prof. De Maeseneer uit de stuurgroep contactopsporing te gooien en uw diensten de opdracht gegeven hebt om die eis aan de leden en aan VIVEL over te maken? Mogen andere kritische stemmen of experten die volgens u of uw raadgevers pertinent foute dingen zeggen, zich aan gelijkaardige telefoons en sancties verwachten?”, luidden de pertinente vragen van SP.A-parlementslid Hannes Anaf. NV-A’er Lorin Parys pikte hierop in door te verwijzen naar de sterke CM-aanwezigheid in de contactgroep en gaf en passant ook een sneer naar de SP.A’er die de ziekenfondsen niet in twijfel trok. “In de contactgroep zit onder andere Luc Van Gorp, grote baas van de CM, Katrien Van Kets, kabinetschef en vroeger directeur van de studiedienst van de CM, en Michiel Callens. Dat is de kern van het probleem. Prof. De Maeseneer is erg kritisch voor de rol van de ziekenfondsen. Hij vindt dat ze een rol te spelen hebben, maar dat ze zich moeten herorganiseren en vooral loskomen van politieke partijen.”

In een eerste antwoord probeerde Beke de kritiek te pareren. “Het ging er dus helemaal niet over of een expert al dan niet kritiek mag hebben, alsof iemand daar überhaupt impact op zou hebben. Ik denk trouwens dat we bezwaarlijk kunnen zeggen dat professor Van Damme bijvoorbeeld altijd lovend is geweest over het contactonderzoek, integendeel. Dat zullen de leden van de bijzondere commissie ook wel kunnen getuigen. Daarover ging het dus niet. Het ging wel over de vraag of iemand spreekt namens zichzelf of namens de organisatie die hij vertegenwoordigt. VIVEL vertegenwoordigt immers een breed spectrum aan spelers in de eerste lijn: de lokale besturen, huisartsen, en thuiszorgdiensten.” Van een vraag, laat staan eis om De Maeseneer te vervangen als vertegenwoordiger van VIVEL, was volgens Beke dan ook geen sprake. 

Het ministerieel antwoord kon op weinig begrip rekenen bij de parlementsleden. “Minister, denkt u nu zelf echt dat u mensen hebt overtuigd met uw uitleg? Het hangt zo hard met haken en ogen aan elkaar en het is zo wars van alle feiten die er zijn, dat ik het opvallend vind dat u hier nu mee afkomt”, reageerde Hannes Anaf snoeihard. De Vlaamse socialist vond het tevens erg vreemd dat geen enkele partijgenoot van Wouter Beke het nodig vond om de minister bij te springen en te ondersteunen.

Filip Ceulemans