COVID-19-druk in beeld

De Wereldgezondheidsorganisatie lanceerde begin deze week een kortfilm waarin zorgverstrekkers uit enkele Europese landen getuigen over de mentale en welzijnsproblemen waarmee ze worden geconfronteerd tijdens de pandemie.

Naast de evidente fysieke gevolgen van de COVID-19-pandemie, wordt vaak ook verwezen naar de mentale gevolgen van de aanhoudende pandemie. Zorgverstrekkers melden verhoogde niveaus van stress, angst, eenzaamheid, slapeloosheid en depressie bij hun patiënten. Door al maandenlang in de frontlinie van de strijd te werken, zijn zorgverstrekkers potentiële doelwitten van een heel gamma aan stressfactoren die zowel langetermijngevolgen kunnen hebben op hun welzijn als een invloed kunnen hebben op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg die ze verstrekken.

In dit Internationale Jaar van Zorgverstrekkers wil de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) extra aandacht vragen voor de mentale gezondheid en het welbevinden van zorgverstrekkers. “De extreme werkomstandigheden waaraan zorgverstrekkers het laatste jaar werden blootgesteld, maakt hen bijzonder kwetsbaar voor een verslechtering van hun fysieke en mentale gezondheid. Ze lopen het risico onder enorme psychologische druk te staan door geaccumuleerde stress, fysieke uitputting, stigmatisering en de angst dat zijzelf of hun familie besmet worden”, zegt de WGO.

In een kortfilm die de WGO begin deze week lanceerde, komen zorgverstrekkers uit Noord-Macedonië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk aan het woord. Ze beschrijven welke mentale, fysieke en sociale impact de pandemie heeft op hun persoonlijke en professionele leven. Ze vertellen hoe ze moeilijke beslissingen moesten nemen toen hun diensten overspoeld werden met slachtoffers van COVID-19. Beslissingen waarbij zowel de zorg voor de patiënt als de veiligheid van het zorgpersoneel in acht moest worden genomen. Ze getuigen over de pijn die ze ervaren bij het verlies van een patiënt en wijzen op het belang van elkaar te ondersteunen in deze moeilijke momenten.

In de film geeft de WGO ook tools, tips en technologieën die kunnen helpen bij het tegengaan van stress bij zorgverstrekkers. De WGO pleit in de film ook voor maatregelen op lange termijn om het welzijn van de zorgverstrekkers meer structureel te beschermen.

Filip Ceulemans