Corona zorgde voor daling geneesmiddelengebruik

10 nov 2022

Ongeveer twee derde van de Belgen gebruikte in 2020 minstens eenmaal een terugbetaald geneesmiddel. Lag dat percentage het voorbije decennium stabiel rond 71 à 72%, dan daalde het voor het eerst tijdens het coronajaar 2020. Dat blijkt uit cijfers die het Intermutualistisch Agentschap deze week publiceerde. 

Het percentage Belgen dat tijdens een kalenderjaar een terugbetaald geneesmiddel gebruikt, schommelde tussen 2010 en 2019 tussen 70,6% in 2019 en 72,1% in 2010. In 2020, het eerste coronajaar, daalde dat plots relatief spectaculair tot 66,6%. De daling wordt vooral veroorzaakt door wie jonger dan 65 jaar is. Bij de 65-plussers blijft het geneesmiddelengebruik redelijk stabiel: 92,1% gebruikt minstens één terugbetaald geneesmiddel in 2010, in 2020 was dat 91,8%. Bij de andere leeftijdsgroepen is de daling wel opmerkelijk. In de leeftijdscategorie van 18 tot 64 jaar daalde het van 73,5% in 2010 tot 68,4% in 2020, bij de min-achttienjarigen van 46,3% (2010) naar 34,9% (2020). 

Het gebruik van terugbetaalde geneesmiddelen ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen, vooral in de leeftijdscategorie van 18 tot 64 jaar. De verklaring hiervoor ligt bij het gebruik van orale contraceptiva en hormonen bij de menopauze.  

De meest gebruikte categorie geneesmiddelen waren in 2020 ontstekingsremmende en anti-reumatische geneesmiddelen (21,7%). Zij worden op de voet gevolgd door antibacteriële middelen voor systemisch gebruik (20%) en antacida, antiflatulentia en anti-ulcuspreparaten (19,1%). De top tien wordt vervolmaakt met serumlipidenreducerende middelen (14,1%), antitrombotica (13,9%), middelen die werken op het renine-angiotensinesysteem (13,3%), bètablokkers (12,6%), geneesmiddelen voor obstructieve luchtwegaandoeningen (11,1%), psychoanaleptica (10,9%) en antihistaminica voor systemisch gebruik (10,8%). 

Filip Ceulemans