CM laakt stigmatisering

Inzetten op re-integratie van langdurig zieken is positief. Maar het opgeheven vingertje en het dreigen met sancties vindt het Christelijk Ziekenfonds (CM) ongepast.

Een van de punten uit de State of the Union van premier Alexander De Croo die het nieuws haalde, is de poging om langdurig zieken terug aan het werk te krijgen. Bijna een half miljoen Belgen zit door ziekte of ongeval langer dan een jaar thuis. Een cijfer dat zelfs het aantal werkzoekenden overtreft. Het is duidelijk dat er een probleem is. Ook de CM vindt bij monde van voorzitter Luc Van Gorp dat er iets moet worden gedaan aan wat hij “een van de grote uitdagingen voor onze sociale zekerheid” noemt. “We zijn dan ook tevreden dat de regering inspanningen doet om meer mensen terug naar het werk te begeleiden.”

De terug-naar-werkcoördinatoren die er bij de ziekenfondsen moeten komen, was al een eerste stap in die richting. De beleidsverklaring van de regering zet hier verder op in onder meer door huisartsen de mogelijkheid te bieden aan te geven wat een patiënt nog wel kan doen. Ook bedrijven met veel langdurig zieken zullen een inspanning moeten leveren. Volstaat dat niet in een bedrijf, dan moet het een bijdrage betalen aan een fonds dat inzet op preventie. Tot daar geen probleem voor de CM. Luc Van Gorp ergert zich wel aan de sancties die langdurig zieken te wachten staan.

Weigert een langdurig zieke een verplichte vragenlijst over de mogelijkheid om terug aan de slag te gaan in te vullen, dan riskeert hij 2,5% van zijn uitkering te verliezen. Dezelfde sanctie dreigt wanneer hij meermaals niet ingaat op een gesprek met de terug-naar-werkcoördinator. “Het creëert een sfeer van wantrouwen over de re-integratietrajecten die nergens voor nodig is. Stigmatisering draagt niet bij tot een betere gezondheid”, aldus de CM-topman. Hij pleit voor het inzetten op werkbaar en leefbaar werk dat moet voorkomen dat mensen ziek worden. “De meeste langdurig zieken zouden niets liever willen dan terug aan de slag te gaan.”

Luc Van Gorp ergert zich ook aan de beslissing om te besparen op de administratiekosten van de ziekenfondsen. Jaarlijks moeten zij ongeveer 13 miljoen euro inleveren. “Je kan niet extra opdrachten aan de ziekenfondsen geven en dreigen met sancties wanneer de opdrachten niet goed worden uitgevoerd, en tegelijk vragen dat die extra opdrachten met minder middelen worden gerealiseerd. Je kan niet blijven snoeien in de middelen zonder dat het consequenties heeft voor de dienstverlening.”

Een punt waar de CM wel tevreden over is, is de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag omdat het uitgaat van vertrouwen in de werknemer. Dat het ruimte creëert voor huisartsen om zich met de medische problemen van andere patiënten bezig te houden, is een bijkomend pluspunt. “Voor ons had het gerust nog een stap verder mogen gaan, maar het is een belangrijke eerste stap”, besluit Van Gorp.

Filip Ceulemans