Carrière-award voor Jan De Maeseneer

19 jan 2016

Tijdens de academische zitting waarop zaterdag de aftrap gegeven werd voor het feestjaar naar aanleiding van de tiende verjaardag van Domus Medica, werd de Gentse professor huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer geëerd met de Carrière-award 2016.

Domus Medica reikt elk jaar een Carrière-award uit aan een huisarts die op nationaal of internationaal vlak carrière heeft gemaakt en “daar zo’n bijzondere verdienste neerzet dat we er wellicht nog 50 jaar over doen om opnieuw zo iemand te vinden”. De award gaat altijd naar iemand die nog actief is als huisarts, maar er toch ook al een behoorlijke loopbaan heeft opzitten. De laureaat van dit jaar is prof. Jan De Maeseneer, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan UGent. “Jan De Maeseneer is iemand die zich altijd onvermoeibaar heeft ingezet voor een betere huisartsgeneeskunde. Ook internationaal heeft hij zijn stempel kunnen drukken en heeft hij baanbrekend onderzoek verricht. Het is iemand met een duidelijke visie, maar ook een persoon die bruggen kan bouwen”, loofde Domus Medica-voorzitter de laureaat.

Jan De Maeseneer grJan De Maeseneer, geboren in 1952, studeerde in 1977 als arts af aan de Universiteit Gent en ging een jaar later als huisarts aan de slag in het wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg. In 1981 begon hij deeltijds als assistent te werken bij het departement Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg van de UGent. In 1989 doctoreerde hij met de thesis The functioning of 94 GP trainers at the State University of Ghent: an explorative research. Twee jaar later werd hij departementshoofd van de vakgroep. Bij zijn academisch onderzoek gaat de aandacht vaak naar onderwijs, gezondheidspromotie, ongelijkheid in de zorg en kwaliteit in de zorg.

De gezondheidspolitiek interesseerde hem al meteen heel erg. Zo was hij een grote voorvechters van het Globaal Medisch Dossier en toonde hij zich steeds een pleitbezorger van de wijkgezondheidscentra. Een mening die hij wereldkundig maakte in veelvuldige contacten met politici, in tientallen standpunten en open brieven in de algemene media en ook als één van de leden van het Vlaams Huisartsenparlement.

Op internationaal vlak oogt zijn curriculum indrukwekkend. Sinds 1996 is hij lid van de Wonca International Classification Committee. In 1997 richtte hij het internationale samenwerkingsplatform Primafamed-network op, dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde en de eerstelijnszorg in Afrika. Jan De Maeseneer zetelt in de Strategic Advisory Council for Welfare, Health and Family en sinds 2005 is hij voorzitter van het European Forum for Primary Care. Sinds 2007 is hij tevens secretaris-generaal van het Network Towards Unity for Health.

In 2012 werd hij lid van het Global Forum on Innovation in Health Professional Education aan het Institute of Medicine in Washington en in 2013 benoemde de Europese Commissie hem tot lid van een expertenpanel dat moet nagaan hoe er efficiënt geïnvesteerd kan worden in gezondheid.

De Carrière-award is niet de eerste prijs die hem te beurt valt. Eerder kreeg hij onder meer al de Five-Star Doctor Award for Excellence in Health Care (2004), de Honorary Fellow of the Royal College of General Practitioners (2011) en bekleedde hij als eerste Belgische huisarts de Francqui-leerstoel (2014-2015).