Campagnes om het gebruik van Sumehrs te promoten

17 jun 2021

Een Sumehr (voluit: Summarized Electronic Health Record) is een beknopte digitale samenvatting van de gezondheidstoestand van een patiënt. Het is een momentopname en bevat kerninformatie om de continuïteit van zorg te garanderen; bijvoorbeeld in het weekend, op de spoed, of op raadpleging bij de specialist. Dankzij een Sumehr heeft een (onbekende) arts in één oogopslag zicht op de belangrijkste informatie van het medisch dossier, zoals mogelijke allergieën, de medische voorgeschiedenis en de huidige gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicatie, vaccinaties, wilsverklaring, etc.

Zowel het Vlaams Patiëntenplatform als de Huisartsenvereniging Gent organiseren deze maand een campagne om het belang van de Sumehr te duiden en om gebruik ervan te stimuleren.

Het belang van de Sumehr bij acute zorg

In de campagne ‘Summer of Sumehr’ worden Gentse huisartsen gemotiveerd om meer en betere Sumehrs aan te maken voor hun patiënten. Deze zomercampagne is een initiatief van de Huisartsenvereniging Gent in samenwerking met de Gentse ziekenhuizen en het Platform voor Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo vzw). In dit filmpje leggen enkele spoedartsen uit waarom de Sumehr zo belangrijk is. 

Een gezondheidssamenvatting voor elke patiënt

Omdat de Sumehr zo belangrijk is in kader van kwaliteitsvolle zorg, neemt ook het Vlaams Patiëntenplatform initiatief om de patiënten te informeren. In hun campagne ‘Kwaliteit van Sumehr’ wordt het doel en de inhoud van de Sumehr toegelicht, en worden patiënten gestimuleerd om hierover met hun huisarts in gesprek te gaan. Via de patiëntenverenigingen zal eind deze maand ook een brochure worden verspreid die als hulpmiddel kan dienen om het gesprek met de huisarts aan te gaan. 

Om een hoge werkbelasting te vermijden, worden patiënten verzocht om zelf na te gaan of er reeds een Sumehr voor hen werd aangemaakt of een print te vragen aan hun huisarts. In de brochure kan eventueel ontbrekende informatie worden aangevuld of foutieve of niet-actuele gegevens worden aangepast.

Bekijk hier de brochure ‘Kwaliteitsvolle & goede zorg: vul jouw gezondheidssamenvatting in’. 

Wil Rijnen
Expertisedomeinverantwoordelijke ICT & eHealth

PERSBERICHT - 17 juni 2021
Minder dan de helft van de Vlamingen heeft een ingevulde gezondheidssamenvatting, daar doen we wat aan!

Hoewel een goed ingevulde gezondheidssamenvatting essentieel is om patiënten veilig te verzorgen, kan minder dan de helft van de Vlamingen erop terugvallen. Daarom slaan het Vlaams Patiëntenplatform en huisartsenvereniging Domus Medica de handen in elkaar en starten ze vandaag de campagne ‘Kwaliteitsvolle & goede zorg’. Het doel? Burgers aanzetten om hun gezondheidssamenvatting in handen te nemen.

Een elektronische gezondheidssamenvatting biedt zorgverstrekkers in één oogopslag zicht op de belangrijkste informatie van het medisch dossier van een patiënt (mogelijke allergieën, de medische voorgeschiedenis en de huidige gezondheidsproblemen, voorgeschreven medicatie, vaccinaties, wilsverklaringen, …). Heel belangrijk in noodsituaties of wanneer een patiënt in het ziekenhuis of bij een huisarts van wacht terechtkomt.

Uit cijfers van Vitalink, de Vlaamse kluis voor gezondheidsgegevens uit de eerstelijnszorg, blijkt  dat er voor 3.011.154 Vlamingen een elektronische gezondheidssamenvatting aanwezig is.
“Nog niet voor alle Vlamingen is er zo’n gezondheidssamenvatting aangemaakt en ook niet iedereen is hiervan op de hoogte. Bovendien ontbreekt er soms nog informatie of is de informatie niet up-to-date. Dat kan nefast zijn voor de continuïteit van de zorg“, stelt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.

“De huisarts, als houder van het Globaal Medisch Dossier (GMD), zorgt ervoor dat de kerninformatie volledig en actueel is. Een vaste huisarts biedt hier een groot voordeel omdat deze een volledig beeld heeft van de gezondheidstoestand van de patiënt.” benadrukt Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica. “De huisarts en de patiënt vullen elkaar aan.”

Brochure voor patiënten ter voorbereiding van het bezoek bij de huisarts

De campagne en bijhorende brochure ‘Kwaliteitsvolle & goede zorg’ wil patiënten op weg zetten om met hun huisarts in gesprek te gaan zodat die de gezondheidssamenvatting kan aanmaken of vervolledigen. Met de lancering van de campagne vandaag worden de patiëntenverenigingen en huisartsen gesensibiliseerd. Tegelijk is het een oproep naar elke burger. “We willen hiermee de boodschap geven: ga in gesprek met je huisarts en vul gezamenlijk de gezondheidssamenvatting aan”, zegt Ilse Weeghmans .

Het Vlaams Patiëntenplatform, de koepel van ruim 115 Vlaamse patiëntenverenigingen voor mensen met een chronische ziekte, werkte samen met haar Waalse zusterorganisatie La LUSS (La Ligue des Usagers des Services de Santé asbl) en de Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica vzw deze brochure voor patiënten uit.

Elke burger kan via het federaal gezondheidsportaal www.mijngezondheid.be zelf nagaan of er voor hem/haar reeds een gezondheidssamenvatting werd aangemaakt. Hij/zij kan vervolgens de ontbrekende of onjuiste informatie in de brochure neerschrijven. Zo is de brochure een hulpmiddel om het gesprek bij de huisarts voor te bereiden.

Alle patiëntenverenigingen van het Vlaams Patiëntenplatform krijgen de brochure eind juni in de postbus. De brochure zal ook op www.mijngezondheid.be in de drie landstalen beschikbaar zijn. Patiënten die dat verkiezen, kunnen zo ook een digitale versie van de brochure invullen.  Via Domus Medica worden ook de huisartsen geïnformeerd over deze campagne.

De campagne wordt tevens bekendgemaakt via de sociale media en netwerken van de eerstelijnszorg, de ziekenhuizen en andere zorgberoepen.

Alle informatie over de campagne is gebundeld op  http://vlaamspatientenplatform.be/pagina/gezondheidssamenvatting.
Hier kan iedereen ook een brochure downloaden of een papieren versie aanvragen.