Burgers geven advies over patiëntenrechten

8 jun 2023

Meer dan vijfduizend Vlamingen en drieduizend Franstaligen bezochten tussen 3 maart en 18 april de website van Frank Vandenbroucke om het artikel over de hervorming van de Wet op de Patiëntenrechten te bekijken. De minister kreeg meer dan tweehonderd mails met nuttige feedback. 

Na twintig jaar Wet op de Patiëntenrechten vond minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het de hoogste tijd om de wet onder de loep te nemen, grondig te hervormen en ze aan te passen aan de huidige tijd. Nadat een eerste ronde werd gedaan tijdens symposia, debatten en een breedgedragen resolutie in het parlement, gaf Vandenbroucke patiëntenrechten-experts Tom Goffin en Jacqueline Herremans de opdracht een ontwerp van wet uit te werken. Die tekst werd voorgesteld op 3 maart en vervolgens ‘ter goedkeuring en amendering’ aan de bevolking voorgelegd. 

Tot 18 april kon iedereen die dat wilde zijn opmerkingen doorsturen naar het kabinet van de minister. “We kregen 275 mails binnen van unieke afzenders, waarvan meer dan tweehonderd met nuttige feedback, concrete suggesties en opmerkingen op het ontwerp.” Dit bewijst dat het onderwerp iedereen raakt: patiënten én zorgverstrekkers. Meer dan de helft van de mensen die reageerden, waren patiënten/burgers (54,1%). 15,6% van de reacties kwamen van individuele zorgverstrekkers, 22,9% waren afkomstig van organisaties.  

Een terugkerend pleidooi in de reacties betrof voldoende aandacht te besteden aan het evenwicht tussen zorgverstrekker en patiënt. Dit heeft zowel betrekking op de planlast als de informatieverstrekking, maar ook op de voorwaarden om samen tot goede gezondheidszorg te komen. Ook inzake zorgplanning en wilsverklaringen werd een duidelijkere omschrijving gevraagd. Voor de patiëntendossiers wordt de aandacht gevestigd op de digitale evolutie en de bezorgdheid over de toegang tot het dossier van een overleden persoon. Ten slotte waren er meerdere opmerkingen over het klachtenrecht en het recht op vrije keuze van de zorgverstrekker.  

Bij de zorgverstrekkers was het recht op geïnformeerde toestemming het belangrijkste thema (23,4%), gevolgd door het recht om klacht neer te leggen (19,1%). Bij de burgers staan de rechten in verband met het patiëntendossier en het recht op informatie (beiden 26,1%) op de eerste plaats. 

Met al die feedback wordt aan de slag gegaan om met het best mogelijke ontwerp nu naar de regering te gaan en na de zomer naar het parlement. 

Filip Ceulemans