Bijna één Belg op vijf vertoont symptomen van angst en depressie

Covid-19, stijgende energieprijzen, de klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne, de stijgende levensduurte. Thema’s die de Belgische bevolking de afgelopen jaren zorgen baarden. Uit de eerste resultaten van de BELHEALTH-studie blijkt dat een niet onaanzienlijk deel van de bevolking met geestelijke gezondheidsproblemen kampt. 

Tijdens de Covid-19-pandemie peilde wetenschappelijk instituut Sciensano regelmatig naar de geestelijke gezondheid van de Belgen. Om het werk dat tijdens deze periode werd verricht niet verloren te laten gaan, besliste Sciensano de traditie verder te zetten in een nieuwe studie, de Belgische Gezondheids- en Welzijnscohorte (BELHEALTH). De komende jaren zal zo op geregelde tijdstippen worden gepeild naar de gezondheid en het welzijn van een vaste groep landgenoten. 

Uit de resultaten van de eerste BELHEALTH-studie blijkt dat 19% van de volwassenen symptomen van angst vertoont en 17% symptomen van depressie. Hoewel de cijfers hoog zijn, liggen ze toch lager dan in de coronaperiode. In december 2020 bedroegen ze respectievelijk 23% en 22% en in december 2021 24% en 21%. Tot zo ver het goede nieuws. De huidige cijfers liggen immers een pak hoger dan voor corona. Volgens de nationale Gezondheidsenquête kampten in 2018 ‘slechts’ 11% van de bevolking met angstsymptomen en 9% met symptomen van een depressie. Groepen die een hogere kans lopen op symptomen van angst en depressie, zijn jongvolwassenen tussen 18 en 29 jaar, personen die maximaal een diploma middelbaar onderwijs behaalden, alleenstaanden en mensen zonder baan of met een invaliditeitsuitkering. Vrouwen blijken er gevoeliger voor te zijn dan mannen. 

Als belangrijkste redenen voor angst of depressie werden de stijging van de energieprijzen (70%) en de oorlog in Oekraïne (56%) aangehaald. Vrees voor nieuwe virussen (6%) of een heropflakkering van corona (11%) lijken de bevolking niet meteen te beroeren.  

De studie peilde ook naar andere geestelijke gezondheidsindicatoren. Maar liefst 18% van de volwassen Belgen blijkt ontevreden te zijn over zijn leven. Dat is opnieuw lager dan tijdens de coronaperiode (32% in december 2020), maar hoger dan pre-corona (12% in 2018). 43% van onze landgenoten geeft aan slecht te slapen en 39% voelt zich niet energiek. 

Filip Ceulemans