Beperkte beschikbaarheid van RoActemra: aanbevelingen door het FAGG

De voorraad van RoActemra, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor bepaalde reumatologische en hematologische aandoeningen, is momenteel wereldwijd beperkt. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom enkele aanbevelingen.

Nog tot eind dit jaar zijn er wereldwijd problemen met de beschikbaarheid van het geneesmiddel RoActemra (tocilizumab). De huidige productiecapaciteit van de firma Roche is ontoereikend om aan de vraag tegemoet te komen en de stock zal centraal worden beheerd. Op deze manier probeert de firma de onbeschikbaarheid per land te beperken tot één maand.

België moet rekening houden met onbeschikbaarheden van de subcutane vormen (pen en voorgevulde spuit) tot begin september. Tot het geneesmiddel RoActemra opnieuw voldoende beschikbaar is, doet het FAGG, na overleg met experten van de taskforce Onbeschikbaarheden, volgende aanbeveling aan huisartsen.

Prioritisering van bepaalde indicaties, in volgorde van prioriteit

  1. Cytokine Release syndroom (CRS) na CAR T-cel therapie
  2. Giant Cell Arteritis (GCA)
  3. Actieve systemische juveniele idiopathische artritis (sJIA)
  4. Juveniele idiopatische polyartritis (pJIA)

Aanpassing behandelschema bij reumatoïde artritis
De behandelende arts beslist voor elke patiënt op basis van het ingeschatte risico voor de individuele patiënt en de te verwachten werkzaamheid en bijwerkingen van de behandeling.

  • Opstart van nieuwe patiënten met een alternatief geneesmiddel.
  • Bij de subcutane vorm: verlenging van het interval tussen twee toedieningen voor stabiele patiënten.
  • Bij de intraveneuze vorm: dosisreductie voor stabiele patiënten.
  • Omschakeling van de subcutane vorm naar de intraveneuze vorm. Hiervoor moet de behandelende arts een nieuwe aanvraag doen via TARDIS.

Filip Ceulemans