België behoort tot de landen met laagste abortuscijfer

Op dinsdag 11 februari werden de verslagen van de Nationale Evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking voorgesteld binnen de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen. De rapporten bevatten de cijfers van 2012 tot en met 2017. 

De globale trend is dalend; er zijn minder abortussen en dit wordt niet verklaard door een afname van het aantal vruchtbare vrouwen.
Als we het abortuscijfer bekijken - dit is het aantal abortussen op 1000 vrouwen in vruchtbare leeftijd – dan zien we sinds 2012 een afname. In 2017 bedraagt dit cijfer 8,5, wat dus betekent dat er ongeveer 8 abortussen zijn op 1000 vrouwen tussen 15 en 44 jaar. In 2012 was dit 9,6.
België behoort tot de 5 landen met de laagste abortuscijfers.  

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in 2017 voor abortus kozen was 28,5 jaar. De voornaamste redenen die vrouwen aanhalen voor abortus is : momenteel geen kinderwens (27%), voltooid gezin (13%) en te jong (9%).
De meerderheid van de vrouwen die voor abortus kozen gebruikte een anticonceptiemiddel/methode (56%); meer dan de helft hiervan gebruikte de pil (26.70%) en 15% het condoom.

De huisarts is vaak de eerste zorgverlener waar een vrouw die ongepland zwanger is bij terecht komt en speelt dus een belangrijke rol in de begeleiding van deze vrouwen. De huisarts kan de vrouwen beluisteren in hun beleving, informeren en doorverwijzen. Wil je meer weten over hoe je seksuele gezondheidsthema’s bespreekbaar kan maken in je praktijk? Vraag het gratis LOK-pakket “Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid” aan.

Feiten en cijfers over ongeplande zwangerschappen en zwangerschapsafbrekingen bij jongeren en volwassenen in Vlaanderen en België kan je hier lezen: