Beke investeert in suïcidepreventie

In 2030 moet het suïcidecijfer in Vlaanderen 10% lager liggen dan in 2020. Dat staat in de gezondheidsdoelstellingen die Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) eind vorig jaar bekendmaakte. Om dat te bereiken, stelde de minister deze week enkele nieuwe projecten voor, goed voor 1,5 miljoen euro extra middelen. 

In de periode van 2000 tot 2018 daalde het aantal suïcides in Vlaanderen met 26%. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke wil deze positieve tendens verderzetten en noteerde in de gezondheidsdoelstellingen die hij eind vorig jaar bekendmaakte dat het aantal tegen 2030 verder moet dalen met 10% in vergelijking met 2020. Hij maakte daarvoor deze week een actieplan bekend, goed voor 1,5 miljoen euro extra investeringen, dat bestaat uit zes concrete actiepunten. 

  • Het Agentschap Zorg & Gezondheid krijgt een half miljoen euro extra werkingskosten om sneller statistieken en analyses over sterftecijfers aan te leveren. Voor corona duurde dat ongeveer twee jaar, nu zelfs drie jaar. Nochtans zijn goede cijfers en wetenschappelijke evidentie essentieel voor het beleid om goede keuzes te maken. 
  • Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) moet een wetenschappelijke richtlijn en e-learning ontwikkelen om de detectie en behandeling te bevorderen van suïcidale gedachten en gedrag bij kinderen en jongeren. Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt immers dat zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen relatief vaak voorkomen bij jongeren. Volgens de studie geeft 13% van de jongens en 22% van de meisjes in de leeftijdscategorie van 13 tot 18 jaar al twee keer of meer aan zelfmoord heeft gedacht.  
  • Het VLESP zal tevens een leidraad en tools ontwikkelen voor hulpverleners en naasten om suïcidale gedachten en gedrag bespreekbaar te maken van personen met autismespectrumstoornis. Het VLESP krijgt voor beide acties een bedrag van 340.000 euro. 
  • In het verleden bleek al dat Vlaanderen te weinig inzet op het beperken van de toegang tot dodelijke middelen. Nochtans is het beperken van middelen voor suïcidaal gedrag één van de meest evidence-based preventiestrategieën. Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) zal daarom samen werken met het VLESP om de deskundigheid van apothekers te verhogen. Hier staat een subsidie van 250.000 euro tegenover. 
  • Een vijfde actieplan is specifiek gericht op werkloze jongeren en volwassenen omdat uit onderzoek blijkt dat werkloosheid een grote impact heeft op de mentale gezondheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven krijgt een budget van 200.000 euro om een specifieke aanpak te ontwikkelen voor de begeleiding van werklozen waarbij het versterken van mentaal welbevinden en veerkrachttraining gecombineerd worden aangeboden met beroepsvaardigheidstraining bij werklozen en NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training).  
  • Ten slotte voorziet Beke 200.000 euro voor het Rode Kruis dat de cursus Eerste hulp bij psychische problemen (EHBP) bij de brede bevolking moet uitrollen om zo de kennis, attitudes en vaardigheden te vergroten. 

Filip Ceulemans