Astma- en COPD-geneesmiddelen: nieuwe vergoedingsvoorwaarden

Sinds 1 april zijn de geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD, met uitzondering van de monoklonale antilichamen, vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Ook de prijs van een aantal geneesmiddelen daalt.

Op vraag van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block (Open VLD) wijzigde de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen per 1 april de vergoedingsvoorwaarden van een aantal geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van astma en COPD. Met de maatregel wil de minister het voorschrijven van de geneesmiddelen vergemakkelijken en ze in overeenstemming brengen met de huidige aanbevelingen inzake de behandeling van astma en COPD.

De nieuwe regels gelden voor de geneesmiddelen van de ATC-klasse R03, de middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen voor de behandeling van astma en COPD. De ziekteverzekering zal deze geneesmiddelen terugbetalen via hoofdstuk I van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. De terugbetaling gebeurt dus op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Voor 1 april waren deze geneesmiddelen, afhankelijk van de molecule, ingeschreven in hoofdstuk I, II of IV. 

Een voorafgaande goedkeuring door de adviserend arts van het ziekenfonds is niet meer nodig voor LAMA, de vaste combinatie LAMA/LABA en de tritherapie ICS/LAMA/LABA. Geneesmiddelen waarvoor geen voorafgaand akkoord nodig was, maar die wel achteraf werden gecontroleerd en waarvoor de a posteriori-controle wegvalt, zijn SABA, LABA, ICS/LABA/SABA/SAMA, ICS, SAMA, leukotrieënantagonisten, theofylline en salbutamol. 

Voor de monoklonale antilichamen blijft voorafgaande toelating door de adviserend arts van het ziekenfonds nodig. Er zijn voor deze geneesmiddelen wel aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden met als doel de therapietrouw te vergroten. 

Het Riziv betaalt sinds 1 april niet langer Singulair 4 mg, 28 doses granulaat, terug omdat de firma weigerde de gevraagde prijsdaling te aanvaarden. Er zijn echter alternatieven die wel worden terugbetaald: Montelukast Teva 4 mg, 2 en 98 doses granulaat voor kinderen van zes maanden tot en met vijf jaar en Singulair 28 en 98 kauwtabletten en een vijftal generische middelen voor kinderen van twee tot vijf jaar.

Filip Ceulemans