Arts in nood gaat nationaal

27 okt 2016

De Orde der Artsen lanceerde gisteren de nieuwe website www.artsinnood.be. Met dit project wil de Orde der Artsen de drempel verlagen voor artsen bij het vragen van concrete hulp wanneer ze geconfronteerd worden met persoonlijke psychische problemen. Via het gratis nummer 0800 23 460 kunnen artsen, artsen in opleiding, bezorgde collega’s of familie in alle discretie en vertrouwen het hulpplatform contacteren.

Verschillende studies uit binnen- en buitenland bevestigen dat een arts meestal geen hulp zoekt wanneer hij zelf geconfronteerd wordt met psychologische problemen. Het taboe is nog steeds erg actueel, wat de behoefte aan een hulpstructuur niet minder groot maakt.

Arts in nood moet daar een oplossing voor bieden en richt zich tot artsen met psychosociale problemen die invloed hebben op de kwaliteit van de zorg. Het is een onafhankelijke organisatie voor alle artsen, artsen in opleiding en hun omgeving, die laagdrempelige, discrete en vertrouwelijke begeleiding en preventie aanreikt. Het is ook een kenniscentrum en een centraal contactpunt dat informatie over deze problematiek samenbrengt en toegankelijk maakt voor iedereen die er in geïnteresseerd is.

arts in nood grArts in nood garandeert de arts absolute discretie en vertrouwelijkheid. Er bestaat een volledige scheiding tussen het zorgtraject van de arts en de controle op de beroepsuitoefening. De organisatie wil als een soort koepel fungeren voor alle bestaande en nieuwe initiatieven ter zake.

In de nabije toekomst wil Arts in nood sterk inzetten op sensibilisering en preventie. Het belang van preventie en zorg voor het psychisch welbevinden van artsen wordt immers nog steeds onderschat. Net als de impact die het heeft op de kwaliteit van de verleende zorg. Tot nu toe bestonden er enkel initiatieven in de provincie Antwerpen (Doctors4Doctors), in Oost-Vlaanderen (Provinciale Raad van de Orde der Artsen) en in Brussel en Waals-Brabant. Met de website www.artsinnood.be en het telefoonnummer 0800 23 460 komt daar verandering in.

Een arts die hierop een beroep doet, komt in contact met een projectcoördinator die de hulpvraag analyseert en doorverwijst naar een vertrouwenspersoon die het verdere zorgtraject zal begeleiden. De vertrouwenspersoon probeert de arts te begeleiden in de richting van een structurele oplossing en kan hem indien nodig doorverwijzen naar andere professionele hulpverleners. De vertrouwenspersoon functioneert discreet, onafhankelijk en heeft absolute zwijgplicht. Er staat een ‘niet-doorbreekbare muur’ tussen de vertrouwenspersoon en de Orde der Artsen.

Op de website staat heel wat informatie over specifieke kennisdomeinen inzake psychosociale problemen die vaak voorkomen bij artsen: burn-out, depressie, middelengebruik, suïcidaal gedrag en ‘second victim’.


Zie ook: Persbericht van de lancering op de website van Arts in nood.