Antitabaksplan stuit op kritiek

10 nov 2016

Hoewel haar antitabaksplan op heel wat kritiek stuit, ook van de meerderheidspartijen, houdt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block vol dat het een goed plan is.

In de kamercommissie Volksgezondheid ging het er deze week bij momenten heftig aan toe. Kop van jut was minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Zij stelde dinsdag de stand van zaken voor in verband met de maatregelen die ze wil nemen om het tabaksgebruik aan banden te leggen. Nadat ze eerder de wind van voren kreeg omwille van haar aanpak van alcohol, kreeg ze nu ook heel wat kritiek te verwerken over de aanpak van tabak. Opmerkelijk was dat niet alleen de oppositie, maar ook coalitiepartner CD&V bij monde van Els Vanhoof opvallende strenge taal sprak en de voorstellen onvoldoende noemde.

De Block verdedigde zich door te stellen dat de voltallige regering in april van dit jaar zijn steun gaf aan het antitabaksbeleid. Dat vertrekt vanuit de gezondheidsdoelstelling dat het aantal volwassen rokers tegen 2018 tien procent lager moet liggen dan bij de laatste telling van de gezondheidsenquête. Deze doelstelling wordt verder uitgewerkt in overleg met de deelstaten, die verantwoordelijk zijn voor het preventiebeleid. Een van de manieren om dat te verwezenlijken op federaal niveau is het optrekken van de accijnzen op tabaksproducten. De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) wordt gevraagd te bekijken of er voldoende wetenschappelijk bewijs is om voor het starterspakket rookstopmedicatie een terugbetaling categorie C te voorzien. Dat zou betekenen dat de patiënt niet langer 49,90 euro uit eigen zak moet betalen, maar nog slechts 14,70 euro (9,70 euro voor patiënten met een voorkeursregeling).

roken grHet punt in het antitabaksplan van De Block dat het meest kritiek te verwerken kreeg, is dat op de beperking van het aanbod. “De regels worden verstrengd. Tabaksproducten met een kenmerkend aroma, zoals mentholsigaretten, die in de gehele Europese Unie een verkoopvolume van 3% of meer van een bepaalde productcategorie vertegenwoordigen, zullen voor het einde van de legislatuur worden verboden.” De verplichting van neutrale pakjes schuift De Block voor zich uit. Eerst komt er een ruime consultatieronde met alle betrokken actoren, waarbij speciale aandacht zal gaan naar de vertegenwoordigers van de detailhandel. De Block wil ook nagaan wat het effect is van de invoering van het neutrale pakje in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Deze twee landen voerden het neutrale pakje in op 20 mei van dit jaar. Verder zal ze bekijken wat het resultaat is van lopende rechtszaken hieromtrent in landen als het Verenigd Koninkrijk. Laat ze de deur nog op een kier voor neutrale pakjes, dan wil De Block helemaal niet weten van een verhoging van de minimumleeftijd voor de aankoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar. Een nagel waarop oppositie en CD&V de komende maanden ongetwijfeld zullen blijven hameren.

De minister verbindt er zich ten slotte wel toe de controle op passief roken aan te scherpen. Twaalf controleurs en een jurist komen de Controledienst Tabak en Alcohol van de Fod Volksgezondheid versterken.