Aflevertermijn geneesmiddelen: termijn verlengd tot 30 september

1 mei 2020

De leveranciers van software voor elektronische voorschriften krijgen tot uiterlijk 1 oktober de tijd om hun software aan te passen.

Tot 1 november 2019 kon een apotheker een voorgeschreven geneesmiddel onbeperkt in de tijd afleveren. De ziekteverzekering betaalde het geneesmiddel echter maar terug tot het einde van de derde maand die volgde op de voorschrijfdatum. Om dat probleem op te lossen stemde de wetgever de termijn waarbinnen de apotheker een geneesmiddel mag afleveren aan de patiënt af op de termijn waarbinnen het geneesmiddel vergoedbaar is. De termijn bedroeg vanaf dan standaard drie maanden vanaf de dag waarop de arts het voorschrift opstelde. De arts behoudt steeds de mogelijkheid om de aflevertermijn verder te beperken of te verlengen. Voor antibiotica heeft het bijvoorbeeld weinig zin om een voorschrift langer dan één à twee maanden geldig te laten. Voor een chronische patiënt kan het dan weer interessant zijn om meerdere voorschriften op te stellen voor een langere periode.

De geldigheidsduur die de voorschrijver bepaalt, kan echter in geen geval meer dan één jaar bedragen, te rekenen vanaf de datum van het voorschrift. Hij dient die te preciseren in het vakje ‘Einddatum van de uitvoerbaarheid’. Voor de elektronische voorschriften zal die mogelijkheid voor de voorschrijver er na de overgangsperiode zijn, dus uiterlijk op 1 oktober 2020. Dat geeft de leveranciers de tijd hun software aan te passen. Tijdens de overgangsperiode geldt de standaardgeldigheidsperiode van drie maanden.

Filip Ceulemans