Actieplan eGezondheid goedgekeurd

7 feb 2019

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC VG) keurde het Actieplan eGezondheid 2019-2021 goed. De overheid engageert zich hiermee om de digitale transformatie van de gezondheidszorg verder aan te pakken.

Het eerste eGezondheidsplan liep over de periode 2013-2018 en bestond uit twintig actiepunten. De overheid gaf zichzelf, de zorgverstrekkers en de patiënten goede punten vermits ze stelt dat 72% van de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt. Daarbij wordt onder andere verwezen naar de personal health viewer als patiëntgericht, veilig portaal waar de patiënt informatie over zijn gezondheid kan terugvinden; het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift dat eind 2018 ongeveer goed was voor de helft van de voorschriften (in oktober 2018 waren 4 388 400 elektronische voorschriften voorgeschreven door 15 934 artsen); elektronische attestering en facturatie; en het gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier. De IMC VG stelt tevens vast dat er een verhoogd bewustzijn is over de potentiële meerwaarde van digitale transformatie voor de kwaliteit van de gezondheidszorg en de efficiëntie van de administratieve processen.

Het nieuwe actieplan vertrekt vanuit vier principes en aandachtspunten:

 1. Het voortzetten van de samenwerking tussen de verschillende bevoegde diensten.
 2. Het voorzetten en waar nodig bijsturen van de bestaande projecten. In sommige gevallen kan er ook sprake zijn van een afbouw van een project of een uitbreiding naar andere doelgroepen.
 3. Het versterken van de focus op operationele excellentie.
 4. Het verhogen van de aandacht voor de Europese en internationale initiatieven inzake eGezondheid.

Op basis van deze principes werden zeven clusters van 44 onderling samenhangende projecten uitgewerkt. Deze zeven clusters zijn:

 • Fundamenten van het eGezondheidslandschap: bijvoorbeeld beheer en evolutie van de principes en systemen inzake geïnformatiseerde toestemming door de patiënt.
 • Transversale aspecten van het eGezondheidsplan: bijvoorbeeld het voorzien in gepaste communicatie.
 • Ondersteuning van de implementatie: bijvoorbeeld het beleid inzake incentives voor het gebruik van eGezondheidsdiensten door de zorgverstrekkers.
 • Operationele excellentie: bijvoorbeeld de vlotte implementatie van nieuwe tools en instrumenten.
 • Zorgverstrekkers en zorginstellingen: bijvoorbeeld tools voor multidisciplinaire en transmurale gegevensuitwisseling of de verder ontwikkeling van het elektronisch voorschrift.
 • Patiënt als copiloot: bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van het persoonlijk gezondheidsportaal Mijngezondheid.
 • Ziekenfondsen: bijvoorbeeld elektronische attesten en facturatie of de digitalisering van akkoorden en toestemmingen zoals voor Hoofdstuk IV-geneesmiddelen.

Filip Ceulemans