Accreditering voor vragenlijst over agressie

20 apr 2017

Momenteel organiseert de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de VUB in nauwe samenwerking met de Orde van Artsen en de werkgroep PRaag een bevraging over agressie tegenover artsen.

Alle artsen die de afgelopen twaalf maanden beroepsactief waren in België kunnen aan de bevraging deelnemen. Het doel is informatie te verzamelen over de prevalentie van soorten geweld tegen artsen. De vragenlijst en de verwerking ervan gebeurt volledig anoniem.

Belangrijk nieuw element is dat een volledig en correct ingevulde vragenlijst één accrediteringspunt Ethiek en Economie oplevert. Deelname is nog mogelijk tot 25 april. U vindt de enquête via deze link.