Aanvraag geïntegreerde praktijkpremie tijdelijk opgeschort

30 jul 2020

Het Riziv schort tijdelijk de aanvraagprocedure voor een geïntegreerde praktijkpremie op omdat er een fout werd vastgesteld bij de berekening van de premie.

Normaal kon u als huisarts vanaf 17 juli een aanvraag indienen voor een geïntegreerde praktijkpremie voor 2019. Amper een dag later deelde het Riziv mee dat de aanvraagprocedure tijdelijk wordt opgeschort omdat er een fout is vastgesteld in de gegevens op basis waarvan de geïntegreerde praktijkpremie voor 2019 is berekend. De geïntegreerd praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat jaarlijks aan huisartsen wordt uitbetaald om de werking van de praktijk en het gebruik van e-diensten te ondersteunen.

Filip Ceulemans