Aandacht voor handhygiëne in wzc

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid start vandaag onder de noemer ‘Hier dragen we goede hygiëne op handen’ een campagne in woonzorgcentra om daar de strijd tegen zorginfecties op te voeren.

Woonzorgcentra worden de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met multidrugresistente organismen (MDRO). De Nationale prevalentiestudie van dragerschap van resistente bacteriën bij bewoners van woonzorgcentra in België in 2015 toonde aan dat ESBL-dragerschap (Extended Spectrum Beta Lactamase producerende enterobacteriën) tussen 2011 en 2015 toenam van 7,1% tot 11,8%. Een meer recente Europese studie in dertien Vlaamse woonzorgcentra, waarvan de definitieve resultaten nog moeten gepubliceerd worden, lijkt die stijgende trend van ESBL-dragerschap te bevestigen. Een groot deel van de zorginfecties en dragerschap van micro-organismen kan nochtans voorkomen worden door het toepassen van een correcte handhygiëne (naast een rationeel antibioticabeleid en een goede omgevingshygiëne).

De Vlaamse overheid besteedt via sensibiliseringscampagnes al langer aandacht aan handhygiëne om zorginfecties in woonzorgcentra te voorkomen. Het nut van herhaling is merkbaar bij de tweejaarlijkse nationale handhygiënecampagne in de ziekenhuizen. Voor- en nametingen wijzen telkens op een verbetering van de handhygiëne na een campagne, maar ook op een terugval van de cijfers van de handhygiënecompliantie eens de campagne een tijdje voorbij. Het goede nieuws is dat er - ondanks die terugval - toch een betere handhygiëne merkbaar blijft dan vóór de campagne het geval was.

De nieuwe handhygiënecampagne voor woonzorgcentra gaat van start met een reeks provinciale infosessies voor de woonzorgcentra. Het bestaande materiaal wordt uitgebreid met een nieuwe campagneaffiche, een folder voor (para)medici en hygiënekaarten met praktische richtlijnen om uit te hangen aan de kamer van besmette bewoners. Ook op digitaal vlak wordt het aanbod verruimd. Een nieuwe e-learning toetst de theoretische kennis aan praktijksituaties. Daarnaast wordt een online checktool gelanceerd waarmee de woonzorgcentra zelf aan de slag kunnen om na te gaan of personeelsleden en ruimten in de voorziening voldoen aan de voorwaarden voor goede handhygiëne. Tot slot is er ook het nieuwe werkinstrument ‘Infectiepreventiebeleid in Vlaams woonzorgcentra’. Dit werkinstrument, geschreven door KU Leuven en IDEWE, biedt de zorgvoorzieningen een leidraad bij de uitwerking en navolging van hun intern beleid omtrent infectiepreventie.

Filip Ceulemans

Instructiefilmpje - Correct handen wassen met vloeibare zeep

Instructiefilmpje - Handen ontsmetten met handalcohol

Instructiefilmpje - Correct handschoenen uittrekken