86% van de Vlamingen bezoekt jaarlijks huisarts

In 2018 had 86% van de Vlamingen in het afgelopen jaar minstens één contact met zijn huisarts. Na een afname van het percentage tussen 1997 en 2013 is er sinds dat jaar opnieuw sprake van een stijging.

De huisarts ziet jaarlijks bijna al zijn patiënten minstens eenmaal. Dat is af te leiden uit cijfers die Statistiek Vlaanderen deze week bekendmaakte. 85,8% van de Vlamingen bezocht in 2018 in de afgelopen twaalf maanden minstens eenmaal zijn huisarts. Bij de vrouwen ligt het percentage (89,1%) iets hoger dan bij de mannen (85,2%). Naargelang de patiënt ouder wordt, neemt het percentage toe. Bij patiënten van 75 jaar en ouder bedraagt het 97,5%. Het cijfer in Vlaanderen staat in schril contrast met de andere gewesten van het land waar beduidend minder een beroep wordt gedaan op de huisarts: 79% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 82,8% in Wallonië.

Filip Ceulemans