65-plussers goed voor een op drie van de ziekenhuisopnames

Iets meer dan 2 miljoen ziekenhuisopnames in 2019 betrof een 65-plusser. Dat blijkt uit een studie die de federale overheidsdienst Volksgezondheid deze week publiceerde. 

De vergrijzing van de bevolking leidt tot een verandering in het patroon van ziekenhuisopnames. Hoewel iets minder dan 19% van de Belgische bevolking 65 jaar of ouder is, is deze leeftijdscategorie goed voor 38,22% van de ziekenhuisopnames (39,27% van de klassieke hospitalisaties en 37,61% van de daghospitalisaties). In 2019 werden in totaal 5.318.147 verblijven in daghospitalisatie of klassieke hospitalisatie geregistreerd. Daarvan nemen patiënten van 65 jaar of ouder 773.762 in klassieke hospitalisatie en 1.258.922 in daghospitalisatie voor hun rekening. Het gaat hier om 956.428 unieke patiënten (445.277 mannen en 511.151 vrouwen). In de leeftijdscategorie van 65 tot 74 jaar worden meer mannen dan vrouwen opgenomen. Dat er in absolute getallen meer vrouwen dan mannen worden opgenomen in de hoogste leeftijdscategorieën is logisch omdat er meer vrouwen in deze groep zitten. In verhouding worden er in alle leeftijdsgroepen meer mannen dan vrouwen opgenomen. 

In 2019 overleden 55 patiënten van 65 jaar of ouder per 1000 klassieke hospitalisaties in het ziekenhuis (54,56‰). Opgesplitst per leeftijdsgroep, betekent het dat een patiënt overleed in 31,52‰ van de verblijven in de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar tijdens een klassieke hospitalisatie, 51,57‰ in de leeftijdsgroep van 75 tot 84 jaar en 98,98‰ in de leeftijdsgroep van personen van 85 jaar en ouder. Globaal vindt 46,7% van de overlijdens in ons land plaats in een ziekenhuis. Die percentages liggen hoger bij twee leeftijdscategorieën: 55,7% van de mannen en 56,1% van de vrouwen tussen 65 en 74 jaar en 53,8% van de mannen en 47,5% van de vrouwen in de groep van 75 tot 84 jaar. Bij de groep vanaf 85 jaar keert dat weer om. 45,9% van de mannen in deze leeftijdscategorie en 34,3% van de vrouwen overlijdt in een ziekenhuis. 

Filip Ceulemans