1723 nieuwe studenten geneeskunde

Om het toenemende tekort aan (huis)artsen te counteren, wil de Vlaamse regering volgend academiejaar 1723 studenten de studies geneeskunde laten aanvatten. Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) verklaarde zich intussen akkoord met het principe. 

In 2019 mochten er 1153 studenten de studies geneeskunde aanvatten aan de Vlaamse universiteiten. Het steeds toenemend tekort aan (huis)artsen noopte de diverse overheden van het land ertoe het aantal studenten stelselmatig te verhogen. Vorige week maakten de Vlaamse ministers Ben Weyts (N-VA) van Onderwijs en Hilde Crevits (CD&V) van Onderwijs en Welzijn bekend dat ze het aantal volgend academiejaar willen optrekken tot 1723. Dat is een stijging met maar liefst ongeveer 50% ten aanzien van 2019. 

Omdat Vlaanderen zich – in tegenstelling tot de Franstalige gemeenschap – al jaren houdt aan de quota die door de federale overheid worden opgelegd, heeft Vlaanderen volgens de twee ministers een historische achterstand opgelopen, net op een moment dat onze samenleving wordt geconfronteerd met stijgende zorgnoden. Voor het aantal van 1723 startende studenten geneeskunde baseren Weyts en Crevits zich op het advies van de Vlaamse Planningscommissie. De verhoging brengt wel een prijs met zich mee. Om de universiteiten in de mogelijkheid te stellen kwalitatief onderwijs aan te bieden, maakt Vlaanderen vanaf 2024 jaarlijks een extra budget van 10 miljoen euro vrij voor de opleiding geneeskunde en tandheelkunde.  

Intussen liet federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke weten dat hij de Vlaamse demarche steunt en het Koninklijk Besluit zal uitwerken om de quota aan te passen. “Deze Vlaamse regering heeft in het dossier van de artsenquota bakens verzet”, zegt Ben Weyts. “We zijn onze eigen koers gaan varen en dwingen nu eindelijk af waar Vlaanderen recht op heeft.” “We willen jonge mensen de kans geven om hun droom na te streven”, vult Hilde Crevits aan. “Met het optrekken van de quota vandaag bouwen we aan een sterkere gezondheidszorg voor de patiënten morgen.”